Aan BELANGHEBBENDEN Ooed Mmws ïuM-Speed BLOEMBOLLEN AANNEMERSBEDRIJF Geen Be h tiangselpapier NAAI KNIPCURSUS BOEKEN INBINDEN KENNIS Patersstraat 5 Fa. P. COOPMANS Geven met grote vreugde en dankbaarheid jegens den Schepper kennis van de geboorte van ons tweede kindje en zusje JEANNEKE dat bij het H. Doopsel de namen zal ontvangen Margaretha, Johanna, Maria G. Janssen M. Janssen-v. d. Kaay Gietha Blerick, 3 Sept. 1945 v. Laerstraat 62 De Heer en Mevrouw P. HOEDEMAEKERS-PIJLS berichten met vreugde de geboorte van hun derde zoon HENK Bij het H. Doopsel ontving hij de namen Henricus Clemens Maria Venray, 5 Sept, 1945. Langstraat 12. Harry Clephas Trnns Maas geven U kennis van hun voor genomen- huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Dinsdag 9 October in de Nood kerk te Oostrum. Leunseweg 13a Oostrum C 35a Toek. adr, Hoe-nderstraat 49. Voor de vele blijken van be langstelling ondervonden bij ons huwelijk danken wij. ook namens wederzijdse familie. J. Verstappen-van Dijk J. Fleurkens-van Dijk Venray, Sept. 1945 Voor de ondervonden deelne ming bij de begrafenis van onzen onvergetelijken Zoon. Broeder, Zwager en Oom, betuigen wij onzen hartelijken dank, vooral aan H.H. Geestelijken en buurt. van Dijck-Pelzer Fam. Wilmsen Langs dezen weg betuig ik mijn hartelijken dank aan allen die hebben meegewerkt bij de be strijding van de brand in mijn bakkerij op 4-9-1945 waardoor mijn noodwoning en winkel ge spaard is gebleven. W. RUTTEN, Bakkerij Oostrum, Sept. 1945. DANK aan de H. Gemma, H. Gerardus, H. Maagd en het H. Hart van Jezus voor een ver kregen gunst. N.N. Leunen GEVONDEN een vulpen, te gen adv. kosten terug te bek. bij P.J. Pelzer, Hiept M 88 Venray GEVONDEN lederen bood- schappentasch. J. Janssen Hagelweg 8 VERLOREN 1 portemonnaie met geld van de Nachtigaal tot Oostsingel Tegen bel. ter, te bez. Oostsingel 10 WIE kan mij inlichtingen ver strekken of terugbezorgen tegen goede beloning Witte keeshond luisterend_naar de naam Prins, een oor iets hangend. Vermist omstreeks Kerstmis 1944. M. Jacobs-Schmeits Overloonseweg 17. Venray Biedt zich aan Brood- en Banketbakkeraknecht Vijf jaar in het vak. Te bevr. bureau dezer Door het MINISTERIE VAN HANDEL EN NIJVERHEID is vergunning verleend tot het uitoefenen van een aan FIRMA GEBRS. C. P., F. P. EN J. F. M. JANSSEN Maasheescheweg 3 VENRAY GEEN BEZWAAR Wij schilderen uw kamers prachtig met 't bekende vloeibaar behang in fraaie decoratie-kleuren Vraagt prijs bij de bekende firma. Net zo goed als in de afgelopen vijf jaar Staat deze ook thans voor u klaar. Ook verwachten wij binnenkort weer het' "prima schilderwerk in zuiver lijnolie gemalen verven en lakken te leverenv Rekende IX op mij! Ik reken op UI Beleefd aanbevelend F. W. HENDRIKS SCHILDERSBEDRIJF LANGSTRAAT 46 WEGENS VACANTIE gesloten van 10-15 September Voorlopig worden géén repa raties meer aangenomen. H. CAMPS Horlogerie Wij maken het geachte publiek erop attent dat in de week van 11 t/in 14 Sept. slechts op beperkte schaal dames-clientele kunnen worden aangenomen wegens VACANTIE KENNIS Dames- en Herenkapsalons Aanvang nieuwe cursus voor huishoudelijk gebruik 18 September a.s. T-AAT U\/V Tevens opleiding voor Costumière-Coupeuse. Op de les worden zowel oude als nieuwe kledingsstukken pasklaar gemaakt. Aanmelding zo spoedig mogelijk. (}erJa Kusters Coupeuse-Lerares Leunseweg HANDELSAVONDSCHOOL van de R.K. Venrayse Middenstand Begin van liet nieuwe schooljaar Dinsdag 18 September a.s. NIEUWE leerlingen moeten? zich aanmelden vóór 15 Sept. bij één der onderstaande adressen. Zij die reeds als leerling waren ingeschreven worden verzocht zich opnieuw aan te melden, Verdere inlichtingen bij: J. VAN HEYSTER, Directeur Leunseweg 19b J. DERKSEN, Voorzitter Patersstraat P. JANSSEN, Stationsweg H. HOUBA, Wanssum. BIJ M. KUSTERS CARTONNAGEFABR1EK GEBR. LAURENSSE N.V. vraagt voor direct INZETJÓNGENS Zojuist ontvangen DEGENE die van het Baby-pak ket uit mijn etalage een luier heeft weggenomen verzoek ik ten spoe digste aan mij terug te bezorgen daar zij bekend is en ik het Ba- bvpakket aan mijn klant af moet leveren. A. SCHEEPERS Schoolstraat 22, Venray TE KOOP zo goed als nieuw Onderstel voor slagkar met as. P. Bisterveld Laagheiweg Venray TE 'KOOP 4 biggen W. Swinkels IJsselsteyn TE KOOP een Hond, goedwaaks drijver 5 maanden J. SMITS Vlakwaterweg 7 Venray TE KOOP Zeug met biggen TH. MICHELS, Volen TE KOOP GEVRAAGD een kinderwagen en een sport wagen Langeweg 4 MEISJE gevraagd voor hele of halve dagen. Zondags vrij P. Baken, Bakkerij Volop verkrijghaar alle kleuren koudwaterverf, flessen Ammoniak, flessen Koperpoets, Straat- en Kamerbezems, enz. Beleeid Aanbevelend Schildersbedrijf F. W. HENDRIKS Langstr. 46, Venray Bestel nu reeds VOOR KAMER EN TUIN JOS. TACKEN Eindstraat 12 Gewone inlandse EIKELS voor zaad kunnen als andere jaren ingeleverd worden a 12 ct. p. kg op Woensdag en Zaterdagmiddag bij van BAAR Kwekerij Venray A.s. ZATERDAG verkoop van 't VENSTER No. 2 BIG-BEN No. 3 voorwaarts Verwoest: doch wederom opgericht Komen Clephas Dranken thans in zicht De vraag nog groot: het rantsoen slechts klein Wij hopen dat 't spoedig meer zal zijn. Noodfabriek Patersstraat 5a OUDE HOED Oude hoed Weet je nog van toen Toen je door stomen vormen en een nieuw lint, 4 Gebracht werd in fatsoen. Daarvoor kunt U ook nu terecht En wordt U ook weer opperbest. Opgemaakte hoeden kunnen worden afgehaald. Langstraat 49 Venray P. CAMMAERT Rentmeester, Beëdigd makelaar Belastingadviseur Zitdag iedere Maandag 10 u. v.m. Café den Engel Veldstraat 5 Tandpasta Fixatief (voor oorlogsch) Tachtwater (tegen hoofdonreinheid) Haarwater tegen roos Diverse Parfums Creme's Kammen Haarspeld}e3 Krullers Nagellak Badzout (prima) Mondwater Voetpoeder Kinderpoeder Nagelborstels Rouge Lippenstiften Haarnetjes DEGENE die Koninginnedag een verkeerde regenjas heeft meegenomen uit Patronaat Leunen wordt beleefd verzocht deze ter. te bez. bij J. Bouten Hiept 9 vi Boekhandel H. MESSEMAECKERS

De Zwijger | 1945 | | pagina 4