SPECIAAL NUMMER Actie Een tocht naar de St. Bavostad Weekblad voor Venray en Omstreken ,,\Vij hier in het Noorden hebben wel honger geleden, maar nu wij weten hoe erg het Zuiden ervoor staat, zullen wij helpen zoveel als mogelijk is". Dit zijn de woorden, die wij op onze tocht door de St. Bavostad steeds maar te horen kregen en het was gemeend. „Wij zullen helpen", het is geen van de vele beloften, waarmee wij hier maanden lang werden zoetgehouden, dit is fan tastische werkelijkheid. Meters hoog sta pelen de bijeengebrachte goederen in de talrijke opslagplaatsen zich op, bont is de verscheidenheid der artikelen, die alle van een goede kwaliteit zijn! De geweldige massa goederen ligt nu te wachten op het vervoer en dannaar Venray en Nijmegen, de Haarlemse pete kinderen. Er werd hard gewerkt in Haarlem, vooral door de 3000 scholieren Wat de Haarlemse schooljeugd in de afgelopen week gepresteerd heeft, gaat eigenlijk alle voorstellingen en alle lof te boven. Van 's morgens tot 's avonds heb ben deze meisjes en jongens gesjouwd met handwagens en karren, goederen geadministreerd, uitgezocht en verpakt en "s nachts waakten zij angstvallig over de binnengebrachte buit! In normale tijd kenmerkt de school zich door stilte en verlatenheid maar nu had ieder school gebouw iets weg van een groot druk warenhuis! In de ene klas vonden wij scholieren die schilderijen „ontglaasden" en het kostbare glas inpakten, in een volgende stonden klokken, wekkers, bor relglazen, lampetkannen op vervoer te wachten, terwijl elders ijverige meisjes handen serviesgoed en boeken sorteerden Het was een bonte mengelmoes van arti kelen, allen het resultaat van de grootse razzia der naastenliefde, op voorbeeldige wijze gehouden door de Haarlemse jeugd. En eigenlijk, waarom zouden wij het niet verklappen, Venray heeft een apart plaatsje in het hart onzer Haarlemse meisjes en jongens, want Venray is hun eerste petekind! Wij zullen Venray helpen, zo veel als wij kunnen ook al moeten wij daar een gedeelte onzer vacantie voor opofferen Leraren en scholieren hebben onder deze leus gewerkt als leeuwen, geen teleurstelling of tegenslag is hun te groot geweest, want het is immers voor Ven ray en Nijmegen. De resultaten van al het werk zijn dan ook werkelijk overweldigend geworden en men weet eigenlijk met de geweldige buit geen weg, zoveel had men in Haarlem zelf nooit verwacht. Des te groter is daarom dit prachtige succes der schoolieren van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal! Waaruit bestaat nu die geweldige buit? U weet het niet en wij die het land van beloften hebben kunnen zien evenmin. Wanneer wij beginnen bij stapels dekens, matrassen, bedden, stoelen, tafels, waskom men, textiel van allerbeste soort en wij noemen verder parapluies, strijkijzers, een complete fitters installatie, dan is er ver der nog alles aanwezig wat er ligt tussen waspinnen en bloemtafeltjes en radio met een splinternieuwe fiets! Naar ruwe schat ting werden ongeveer in totaal 10.000 stoelen bijeengebracht. In het magazijn van de Spaarnestad waren op Vrijdag middag 27 Juli de volgende resultaten geboekt: 2000 stoelen, 500 wastafels, 120 nachtkastjes, 100 kachels. Wanneer wij dan even bedenken dat er ongeveer een 30 magazijnen volgestopt zijn, dan ja dan slaat ons eigenlijk de schrik om het lijf als deze lawine van goederen op Venray loskomt. Opslagruimte en vele werkende handen kunnen uitweg brengen 11 Het laatste hebben wij zelf in onze macht, maar het eerste? Alle mogelijke ruimten zullen wij hier moeten benutten, want de Haarlemse magazijnen, die enorm veel groter zijn dan de onze, puilen naar alle kanten uit! Wat zou U denken, als wij onze danstenten na de kermis eens hier hielden en onze rijkdommen daar tijdelijk onderdak verschaffen? Hoe komen nu al die goederen hier? Het vervoer is nog steeds het grootste „nabevrijdingse" probleem geweest en thans hangt de „actie Haarlem helpt Venray" wat uiteindelijk succes betreft voor het grootse deel daarvan af. Transport! Het is de bedoeling de Nijmeegse goe deren per schip te versturen en de Ven- rayse per vrachtwagen. Alle vervoers- instanties in Haarlem werken volledig mee, vanzelfsprekend blijven onze Venrayse „Haarlem Helpt Venray" Al lelt er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen, het zal met grooter glans uit stof en as herrijzen. (Vondel) „Venray ons petekind" Onder deze titel draaide in de af gelopen week een journaal-filmpje in alle Haarlemse bioscopen, waardoor de bevolking van Haarlem rechtstreeks kon zien hoe hun petekind geleden had van oorlogsgeweld en evacuatie. Het laat eerst de Haarlemmers hun eigen ongeschonden stad zien het enige wat verdween uit het Haarlemse stads beeld zijn de boompjes langs de straten terwijl vervolgens de puinhopen van de St. Petrusbanden Kerk, het klooster Jeruzalem, het verwoeste St. Anna, ineengeschoten woningen het beeld weergeven van het in nood ver kerend Venray. Prachtige opnamen, vooral die van onze grote kerk, genomen vanaf het Klooster Jeruzalem, trokken onze aan dacht Het geheel herinnert de Haarlemmers eraan, hoe zij het geluk hadden dat hun stad gespaard bleef, terwijl hun petekind Venray veel en veel verloor. Het spoort de Haarlemmers aan tot offeren en het is niet zonder resultaat gebleven. Binnenkort zullen ook wij hier op 't doek kunnen zien hoe Venray er thans, door de camera bekeken, uitziet! ABD-mensen niet achter. Maar de* kans dat ook naar Venray vervoer geschiedt per schip (tot Maashees) en zelfs per trein is niet uitgesloten. Het eerste grote auto transport zal waarschijnlijk op Donderdag 9 Augustus arriveren, geheel Venray be groet deze feestelijk versierde wagens natuurlijk met uitbundig vlaggevertoon en vrolijke muziek! Het is toch kermis en het verheugt de feestvreugde! Een depu tatie van Haarlemse scholieren zal deze eerste wagens vergezellen, want zij heb ben recht om hun petekind te zien! Onderdak verschaffen wij hen met de bekende Limburgse gastvrijheid en gul heid en daarom geven wij dit even door voor Zaterdag aan het bureau de H.A.R.K. Grotestraat 2Het zijn echter niet enkel de scholieren die deze actie tot zo'n groot succes maakten, want Haarlem gaf hen de goederen! Dat onze Haarlemse vrienden zo ruim en koninklijk gegeven hebben is voor een groot deel te danken aan de Uitstekende propaganda van het N. V. H., pers en film De mensen van het Nederlandse Volks herstel van Haarlem, Heemstede, en DE ZWIJGER

De Zwijger | 1945 | | pagina 5