PHILONA $chitdee$&edei$ SthaeQfecs J. VERHOEVEN-GOSSENS „HERMES" Verheijen's Zaadhandei Bakkerij JANSSEN, Veltun* L 67 Sigarenmagazijn GEVRAAGD: enige timmerlieden, metselaars en opperlieden NATIONAAL EXPERTISEBUREAU J- Lit j ens, Maasheeseweg 24 Wij kunnen weer leveren: Fa. M. J. Vollebergh en Zonen ARNHEMSCHE MEISJES Wie ruilt zw. 1. Heeren schoenen maat 41 of 1. zw. jongensschoenen m. 34 voor lage br. meisjesschoenen m. 39 met pl. hak. Henseniustr. 9 Maken tevens bekend, dat ALLE werkzaamheden op bouwk. gebied door ons kunnen uitgevoerd worden. H. Oudenhoven, ïïoenclerstr. 31. Ven ray Het bombardement van Venray op 12 October 1914 eischte van ons het leven van Agnes J. S. Bekkers echtgenooce van Martinus Verschuwen en dat van hare kinderen Nico, Tiny en Mayke Op Donderdag 3 Mei 1945 werden zij op het R.K. Kerkhof begraven. De plechtige hegrafenisUienst zal plaats vinden op Maandag 7 Mei a.s. om 10 uur in de nood- parochiekerk(Paterskerk) te Venray Uw gebed zal hen tot lafenis en ons tot troost strekken. M. H. VERSCHUUREN WED. N. BEKKERS Paterslaan 5. Eenige kennisgeving voor Venray TE KOOP jonge Geit Fer van Zwamen, Kruit weg 17a, Venray TE KOOP AANGEBODEN stuk bouwgrond groot 20 A. Inlichtingen te bevragen onder No. 10 Bureau De Zwijger goed getaxeerd en opgemaakt is voor U van het grootste belang. Wij verzorgen voor U de gehele afwerking als mede het invullen en indienen van de formulieren voor de Schade-Enquête-Commissie gevestigd te Veghel Dagelijks inlichtingen bij TE KOOP berenhuis met 2 bouwterreinen gelegen Kruisstraat 1. Te bevr. Langstraat 13. Venray. Laatste oproep Zij die nog iets te vorderen hebben van het Evacuatie-Bureau kunnen alsnog deze week hun rekeningen indienen en dan op Vrijdag 11 Mei hun gelH komen halen. Deze oproep geld in hoofd zaak voor hen. die gedurende de Octoberdagen 1944 aan dit Bureau hebben geleverd. Henseniusplein no. 7. Kamer no. 7 Heropening dienstlijn Vrachtvervoer Dinsdags en Vrijdags naar Venlo Woensdags naar Helmond en Eindhoven Fa. BOM Als gediplomeerd vee verlos kundige en castreur houdt zich beleefd aanbevolen M. Muyzers Merselo M 106 wit ren Oproep aan de Vak groepen van de Middenstand De voorzitter of een afgevaar digde wordt a.s- Maandag 7 Mei dringend ter vergadering verzocht in lokaal Verheugen n.m. 7 uur precies. Het Bestuur v.d. Middenstand beleeft! aanbevelend GEVRAAGD leerling-schilder Schaeffers Schildersbedrijf Venray Heropend Kousen répara lie Ladderinrichling Hoenderstraat 4 beleefd aanbevelend Voor onze klanten te Venray, Ysselsteyn, Leunen, Veulen en omgeving welke schade nog niet is opgenomen deelen wij het volgende mede: s |S5 Wij bezoeken U allen persoonlijk aan huis, om Uw (A schade zo volledig mogelijk te regelen. H Wij regelen Uw correspondentie, in alle voorkomende yj; gevallen betreffende de afwikkeling van Uw schade. jM(j Wij adviseren U en behandelen Uw brieven, welke (i.jj tijdens het verloop van de schade-uitkeering en weder opbouw, door getroffenen dienen te worden behandeld. Onze Service ook nu voor U. ASSURANTIE-KANTOOR M. Jeuken, Venray 24b. Horst, Schoolstaat B 226 Vanaf heden kunnen besteld worden Preiplanten, Utrechtse Winter Tabaksplanten, Slits 23 Prima planten, zelf geteeld in vollen grond Leunen Voor oorlogsgetroffenen: stoelen, slaapkamers, bedden enz. Hebt U iets nodig? Kom eens praten. Ook voor snelle en goede reparatie is uw adres Bontekoestraat 2 is tegenwoordig niet te krijgen, maar dit is geen bezwaar. Wij kunnen Uw kamers toch gezellig inrichten Vraagt monsters en prijsopgave bij vooral met "t oog op de komende feestdagen tegen inlevering van grondstoffen andere soorten gebak zoals ZANDKOEKJES, CAKES. VLA. TAART. BESCHUIT, enz. 1 leropent a.s. Vrijdag 4 Mei G rooie Mark! 7

De Zwijger | 1945 | | pagina 4