Sxtn «datio Tun «at mjggcOn.j>TarteK_mt.#» E3UB3 van Vrijdagmiddag 3. uur; Hot tweede Britse leger stroomt naaf Arnhem cm do lu«lv*iandingetröopon te ontzet ton,die nog steeds in sen zvmrs strijd eon brtggchoofd vormen aan do Noordelijke oever van do Rijn. De basis van do corridor wordt zowel naar hot oosten alfi naar het westen uitgebreid.De volgondo plaatsen werden bereikt:WilrijdtDuizel»Reuzel, Ree zoSoerondonk en Domoren. De strTjd nadert dus ook ons gobiod,noorat daarom nu alle mogolijko voorzorgsmaatregelen.Gaat niet moor staan te kijken naar voorbijtrekkende Duitse troepen.Zorgt voor voldoende voedsel,verbandmiddelen etc. Zorgt voor alles voor oen goede schuilgelegonheid Blijft kalm,wij zullon ol het mogelijke doen om U van juists toe stand op de hoogte te houden. Helpt olkandor,do bevrijding zal spoedig werkolijkhoid zijnlj Voor alles orde.cn discipline- Direct doorgeven.

De Zwijger | 1944 | | pagina 4