33 5.11 VH I-J S I I; 5" V A "N If 3 D H R LA. IT D rlOOIT-HlT, Zandagnicdng 17 Sortamber 1544 Hat Geallieerd Opperbevel. Hedenmiddag zijn sterke, luchtlandingstroepen van nat eerste Anerikc-anse luchtieger in vaderland, ten.duiden v?n de Rijn en Lek neergelaten ter bevrijding, vannetNederlandse grondgebied. Os-roep van Gar.erenl Hisenhówer aar, de ce vol King van Zuid-Nederland 1) Het uur der bevrijding i3 gekomen. Luchtige Geallieerde troepen staan op Nederlandse beden, "./eest strikt gehoorzaam' aan alle oproepen, van het Opoerbevel en van Uw leiders.- 2) Binnenlandse strijakraenten voert-Uw opdrachten uit volgens het oor logsrecht. Volgt de bevelen van Prins Bernhard en Uw plaatselijke leiaers. Beschermt fabrieken, mijnen en vooral olie en benzine installaties. 5) BHVOLRll'G VAN ZUIL 1LID3RLANL /C33I KAlldPE03HHR NUT TC? NASSAOPSTALw TH KGLHNHHLPT ALL3- ONDJLS&OISSS 3TRIJLHR3. VHR3HRG? HUI. Hl! GÜSxT A2ü OfcuHit- DAH. BLIJiT UB HUIS.BHHALVH IN HHT STRIJUGHBIHü ZHLH. - BHAÜ^hTjJoLUIH RUHT.VHRLHHNT OUUSKjAS. «A3 AALH VOOR.AANST.LC/nH PJ.-iHGHNu, DIH FJ lOHTHN" ONHHRNUIRHN. LHH31* LH UliGHJORPUN 3TR001BILJHTTHN 33 VHRNHNIGVULLIGT 3-.. HHT TIJLSIIP VAN ALGHHHLH OPSTAND 13 NOG NIHT GHïQLHH. LH TH NHPIRLAND. Generaal Hisenhower aan de Luiste .JenrEacht in Nederlands Alle eennoden der in Nederland staande Luitse troepen worden gewaarscnuwd geen wroednoden tei begaan tegen de leden dar ondergrondse groepen.Leze staan onder bevel van de Geallieerde Opporcevelnobber zelf. XZGGCCCC/CCC1GLÜLCCCCC Varder neett het.Geallieerde opperbevel en de Nederlandse regering het .gehele spoorweg personeel opgeroepen, tot oen algemene staking,oei zo doende hac-7ervoer van Uiitsc troepen in de war te sturen. PHRSONHHL VAN UT 3PQÜK7HGHN GHHBT GHVOLG AAN, LHLH OPROHP. ïEHST N'HLHHLANIiHR IK ".'/GORL X/ LAAD» L 3 V 3„H 3 V A D 3. R 1 A D.

De Zwijger | 1944 | | pagina 2