Blad Redactie: Dorpsraad 4^ WAS3 3o /o ee En Jrg 48, iir. 11 januari 2(HO US Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Wij wensen u allen een Gelukkig en Gezond 2010 toe. Van de parochie IVIisintenties van 31 december t/m 8 januari Donderdag 31 dec. 19.15 u. Oudiaarsavond Jeugdfanfare Voor alle priesters die werkzaam zijn geweest in onze parochie Vrijdag 1 jan. GEEN H.MIS Zaterdag 2 ian. 19.15 u. (Vivace) Uitreiking van de doopschildjes Jaardienst Tren Poels en zijn echtgenote Marie Poels - Jacobs; Jaardienst Annie Claessens - Lemmen en tevens voor haar verjaardag; voor de ouders en de dopelingen van het jaar 2009 met name: Siem Lemmens-Ward Kuunders-Romain Schepers- Floor Hellegers-Martin Rongen-Lucia Peters-Tim Kuenen- Jurre Potten-Nikki Pouwels-Thijn Knapen-kabel Meulendijks- Meike Franssen-Diedo van Vegchel-Tieme Peeters-Ties Peelers Car oliën Ar ts-Anna de Zeeuw-Stef Lenssen-Krijn Janssen Zondag 3 ian. 10.00 u. Drie Koningen WOORDDIENST Voor het welzijn van onze parochiegemeenschap Dinsdag 5 ian. 19.00 u. Overleden familie van Soest - Claassen; Piet Litjens; Jan v.d.Weijer overleden op 16 december in Halbret (Canada) Misdienaars: Donderdag, 19.15 u. Sven Knapen - Stef Lemmens Zaterdag, 19.15 u. Kevin Baltissen - Job Swinkels Dinsdag. 19.00 u. Sven Knapen M.Lv. dinsdag 5 januari zal er door de week ook een collecte worden gehouden in onze kerk. Dit o.a. voor het onderhoud e.d. van onze kerk. Ook zullen de tarieven voor rouw- trouw en jubilea missen worden verhoogd van 340,00 naar 360,00. Ieder die volledig mee doet met onze GEZINSBIJDRAGE zijn bovenstaande kosten natuurlijk GRA TIS. Doet men mee met een bepaald bedrag, dan wordt dit verrekend over de laatste VIJF jaar. ZONDAG A.S. IS ER VOOR HET EERST EEN WOORDDIENST. U KOMT TOCH OOK? Ons kinderkoor heeft een nieuwe dirigent Lodewijk Holzken. De eerste repetitie zal zijn op WOENSDAG 6 JANUARI om 12.30 uur. GfC l -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1