ATTENTIE VOOR ADVERTEERDERS en LEZERS Allereerst hartelijk dank aan Roos v.d. Ven voor haar inspanningen om ruim 11/2 jaar het YNB met grote zorg te vervaardigen. Aan Cindy Martens alle succes bij het aanmaken van YNB toegewenst. We hopen dat zij nog menig jaar dit kan blijven doen. Bij de overgang van het aanmaken van YNB naar Cindy Martens-Loenen, hebben we een paar Aandachtspunten gevonden die we even onder de aandacht willen brengen: a. VERSPREIDING YNB. De verspreiding kan plaats vinden tussen DONDERDAGMIDDAG en VRIJDAG om 12.00 uur. Mocht U dus donderdagavond geen YNB vinden, dan is het mogelijk dat U dit op vrijdagmorgen in de brievenbus vindt. GA DUS NIET DIRECT BELLEN ALS U DONDERDAGAVOND GEEN YNB HEBT ONTVANGEN, maar wacht hiermee tot vrijdag 12.00 uur. b. LAY-OUT van ADVERTENTIES en of MEDELINGEN VERENIGINGEN. Als U een eigen ontwerp van de advertentie of mededeling indient dan dient dat zoveel mogelijk contrasterend zwart-wit te zijn. Kleuren worden niet opgenomen en vooral vage kleuren(grijs met name) komen heel onduidelijk in YNB terwijl de "aanmaakster" hier niets aan kan doen. Het YNB wordt niet gemaakt op een copieermachine of een printer, maar op een z.g. Copy-printer, hetgeen een geperfectioneerde en geautomatiseerde vroegere stencilmachine is. Het YNB is soms aan z'n plafond van 20 pagina's, want meer kan niet verwerkt worden. Daarom een Dringend verzoek: verenigingen benut alle ruimte van het blad maak advertenties zo mogelijk niet groter dan V* pagina. Het YNB wordt intensief gelezen en daarvoor is het niet nodig om een heel grote advertentie of aankondiging te doen. Zoals vermeld in het reglement kan dan de redactie e.e.a. inkorten. En ...een vereniging die een mededeling doet die beschouwd kan worden als een advertentie, dan zal die ook in rekening worden gebracht volgens advertentietarief c. E-MAILPOST: In verband met gebleken problemen bij de ontvangst van mededelingen en advertenties per E-mail: De sluitingstijd van e-mailpost voor YNB wordt vanaf nu bepaald op 21 UUR op dinsdagavond. Na die tijd ontvangen e-mails zullen niet meer in het YNB van die week kunnen worden vermeld. Let hier op s.v.p. De brievenbus bij van Gassel blijft sluitingstijd woensdagmorgen VOOR 8.30 uur. d. bankrekeningnr.bij advertentie. Volgens het reglement wordt een advertentie eens per maand geïnd via automatische incasso. Vooral bij z.g. eenmalige of klokadvertenties wordt vaak het bankrekeningnummer vergeten. Wilt U een advertentie plaatsen, VERMELD DAN DAARBIJ OOK EVEN UW REKENINGNR> Zie verder ook onze webside: (geen WWW) Ysselsteyn.dorpenvenray.nl/nieuwsblad. BEDANKT VOOR UW AANDACHT EN HOUDT s.v.p. REKENING MET BOVENSTAANDE EVENEMENTEN-AGENDA 2009 3 december Sinterklaasavond SV Ysselsteyn 4 februari Kerststerren Aktie Enjoy Together 6 februari Vergadering Dorpsraad 7 februari Advents/Kerstviering KBO 13t/m 17 feb. Kaartverkoeëp bonte aovend 20 februari Kerstconcert de Peelklank Kerstavond Zij Actief 26 februari Kerstviering Zonnebloem 10 maart 21 maart 11/12 dec. 14 december 16 december 19 december 20 december 21 december 22 december 2010 2 januari 2 januari 3 januari 3 januari 8 januari 10 januari 16 januari 23,29,30 jan. 31 januari 31 januari Prinsebal/bekendmaking Reuzekluut Flessenactie jeugdcarnaval 27 maart Knobbeltocht Indoor Record wedstrijd 11 april Ons Genoegen 17 en 18 april Uutkomme jeugdprins Peeldancerstoernooi 25 april Liedjesavond uutkomme dorpspaar 29 mei Bonte aovend Jeugd bonte middag 25,26,27 juni Carnavalsmiddag SV Ysselsteyn jeugd 31 juli - 7aug Alderen aovend Verklèd bal Reuzekluut, Jeugdprins resepsie Carnavals Activiteiten Indoor Interland Ned- België Ons Genoegen Vormsel leerlingen groep 8 Jaarvergadering KBO Indoor Ned. Kamp.Cadetten 13-15 j. Ons Genoegen Indoor Ned. Kamp.Teams A-kl.comp. Ons Genoegen le H. Communie leerlingen groep 4. Veld Dubbele Arrowhead Ons Genoegen Snuffelmarkt Vivace Inschrijfinorgen peuterspeelzaal de calimero's Kamp de Peelkorf Jerakamp

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 3