Tsselsteyms Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 49 4 december 2009 Van de parochie: Tweede weekend van de Advent. _od heeft ons grote beloften gegeven die we allemaal op de een of andere manier bij de Eucharistie kunnen ervaren. De Eucharistie fungeert als een reusachtige magneet. Ze trekt ons naar Jezus toe, en hoe vaker wij haar ontvangen, hoe sterker we naar Hem toe worden getrokken. De Eucharistie openbaart Christus - zijn diepe geheimen, zijn overstromende barmhartigheid en zijn ongelooflijke liefde. En al deze inzichten en ervaringen van Gods liefde motiveren ons om meer en meer te willen worden als Jezus. Willen worden als Christus is één kant van het verhaal, maar we hebben niet altijd de kracht te doen wat we willen. En dat is de andere kant van het verhaal. De Eucharistie zelf is Gods kracht die in ons werkt, die ons in Christus verandert. Vraag Jezus, terwijl u het toneel bij de kribbe overweegt en koestert, in uw leven te werken, net zoals Hij werkte in de levens van de mensen die tweeduizend jaar geleden om Hem heen stonden. Zeg Hem, terwijl u de Eucharistie ontvangt, dat u meer op Hem wilt gaan lijken. Vraag Hem uw gedachtewereld te vernieuwen en uw leven om te vormen. Gods beloften zijn waar. Ze zijn bedoeld ons te helpen, hier en nu, in dit leven. De heilige Geest wil deze beloften nemen en tot leven laten komen in ons hart en onze gedachten. Hij wil ze vervullen voor onze ogen terwijl we deze Adventstijd beleven. Mag de Heer Jezus ons daarom de komende weken zegenen. Mag zijn gelaat over ons lichten zodat wij zijn vrede en vreugde kennen. Misintenties van 28 november t/m 4 december -^at. 5 dec. 19.15 u. (Vivacetweede weekend van de Advent Andreas en Anna Philipsen - Hendrickx; Jaardienst Gontje Backus Di. 8 dec. 18.10 u. Aanbidding van het H. Sacrament met aansluitend om 19.00 uur de H. Mis Wim Swinkels en overleden familie; Toon Wismans vanwege zijn verjaardag Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Ron Peters - Tom Jenniskens Dinsdag, 19.00 u. Sven Knapen m.i.v. zondag 3 januari zal er 2 keer per maand een woorddienst worden gehouden om 10.00 uur in onze kerk. Ook kunnen er in die woorddienst misintenties worden opgegeven. 6 hU.U, t

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1