Ysselsteyos Niéuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 48 27 november 2009 'Ul'; Van de parochie: Eerste weekend van de Advent. Wat is de betekenis van de Advent? Het woord 'Advent' heeft zijn wortels in de Latijnse taal. Het woord 'adventus' betekent 'komst' en advenire wil zeggen 'naar iets of iemand toekomen'. Als christenen vieren wij dat God naar ons toekomt in zijn Zoon Jezus Christus. Jezus is de Emmanuel, God-met-ons. Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, hetLicht der wereld'. Duisternis staat in de christelijke traditie symbool voor de Dood, en licht voor het leven en de Verrijzenis. In de weken voor kerstmis, als de natuur haar meest doodse, duistere kant presenteert, zien de gelovigen Christus, Licht van de Wereld, dichterbij komen. Het besef groeit dat uiteindelijk niet de dood, maar het leven zal overwinnen. Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de adventskrans, die in alle kerken en in sommige scholen en huiskamers wordt opgehangen. Een Adventskrans is doorgaans gemaakt van dennengroen of andere natuurlijke ^materialen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Op iedere adventszondag of zaterdag wordt én kaars ontstoken, net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende kerstfeest aankondigen. Misintenties van 28 november t/m 4 december i 8 Zat. 28 nov. 19.15 u. ls,ï Advent KINDERWOORDDIENST voor dc kinderen van groep 3 t/i Jaardienst Gerrit Philipsen; jaardienst ouders Teunissen - Gerrits; Jaardienst Josefine Sanders-v. Otterdijk; Frans Bouwmeister en overleden familie Harrie Peeters en Drika Peeters-v.Tilburg; Zeswekendienst Jan Bovee; Jaardienst Anny Versehuuren-Dri essen Di. 1 dec. 18.10 u. Aanbidding van het H. Sacrament met aansluitend om 19.00 uur de H. Mis Misdienaars: Zaterdag. 19.15 u. Luc Peters - Veerle Claessens - Kevin Baltussen Dinsdag, 19.00 u. Job Swinkels Sinterklaas is weer in het land en hij geeft overal met gulle hand. Ook de kerk wil graag hierin delen, met een KERKBIJDRAGE van heel velen. Nog niet gedaan, het is niet erg, zij gaat er niet mee aan de zwier. Iedere bijdrage zien we dan nog heel graag komen op bankrek 1593.91.784. Bij voorbaat allen heel hartelijk dank voor uw BIJDRAGE contant of via de bank. -- ••••-■• .A—

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1