Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg47, nr. 47 20 november 2009 Van de Parochie Johannes 18,33-37 Zat. 21 nov. Zon. 22 nov. Di. 24 nov. Toen ging Pilatus het pretorium weer binnen en riep Jezus bij zich. 'Bent U de koning van de Joden?' vroeg hij. Jezus antwoordde: 'Bent u daar zelf op gekomen of hebben anderen u over Mij verteld?' 'Ben ik soms een Jood?' zei Pilatus. 'Uw eigen volk. uw hogepriesters, hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt U gedaan?' Jezus antwoordde: 'Mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap van deze wereld was, zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd. Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.' 'U bent dus toch koning?' zei Pilatus. 'Ja', zei Jezus, 'Ik ben koning: met geen andere bestemming ben Ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.' Misintenties van 21 november t/m 27 november 16.00 u. H.Mis b.g.v. het 75 jarig jubileum van ZijActief 19.15 u. Smelebrothers Hoogfeest van Christus Koning Jaardienst Martien Couwenberg en voor de overleden familie 13.30 u. Doopviering, waarin Stef Lenssen en Krijn Janssen worden gedoopt 19.00 u. Enjoy Together Toon Arts vanwege de trouwdag; Jaardienst Gerrit Peeters; Sijf Roos vanwege zijn veijaardag en voor zijn opa en oma Hendriks; Jaardienst Pieter Jansen en voor zijn vader Wim; Jaardienst Geertje Janssen Misdienaars: Zaterdag, 16.00 u. Veerle Claessens - Vera Sikes - Marijn Claessens 19.15 u. Stef Lemmens - Gesanne Knapen - Tom Jenniskens Dinsdag, 19.00 u. Ward Stiphout LJtf Wat staat er over jou in Het ^rote boek*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1