Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 46 13 november 2009 Van de Parochie Marcus 13,24-32 In de dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden, en de maan haar licht niet meer laten schijnen, en zullen de sterren van de hemel vallen en de hemelse machten wankelen. En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen, met veel macht en heerlijkheid. Dan zal Hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel. Leer van het beeld van de vijgenboom: als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten: wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dan staat het vlak voor de deur. Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand, de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. - Misintenties van 14 november t/m 20 november Zat. 14 nov. 19.15 u. (Ouderenkoor) ouders Lemmens - Verstraaten; Jaardienst voor Wim Arts; Ouders Spreeuwenberg - de Bruyni en overleden familie; Voor de levenden en overleden leden van SV Ysselsteyn; Theo Sanders, Mina Kleuskens en schoondochter Josefien Di. 17 nov. 19.00 u. Wilhelmus Bollen, echtgenote Hendrina en dochter Maria; Jaardienst Geertje Janssen Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag. BIJBELGROEP 19.15 u. Ron Peters - Ward Stiphout - Vera Sikes 19.00 u. Marijn Claessens a.s. woensdag 18 nov. 20.00 u. in de multifunctionele ruimte bij de kerk. Bij deze bijeenkomsten is iedereen welkom, die samen met anderen van gedachten wil wisselen over ons geloof. In het boekje GELOVEN NU, wordt aan de hand van Bijbelverhalen van gedachten gewisseld. Wal zegt dit verhaal mij? Herken ik er iets in? Kan ik er wat mee in mijn dagelijkse leven? Erg interessant om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Hebt u ook belangstelling dan bent u op woensdag 18 nov. hartelijk welkom. 'Hm o" MlÊ&k IfJi7. IAi.I,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1