Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg47, nr. 43 23 oktober 2009 (ohannes 10, 22-30 Geloof en ongeloof Toen werd in Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter, en Jezus liep op en neer in de tempel, in de Zuilengang van Salomo. De Joden kwamen om Hem heen staan en zeiden: 'Hoe lang laat U ons nog in het onzekere? Als U de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.' Jezus antwoordde: 'Dat heb Ik al gedaan, maar u wilt niet geloven: de daden die Ik namens mijn Vader verricht, getuigen van Mij. Maar omdat u niet tot mijn schapen behoort, wilt u niet geloven. Mijn schapen luisteren naar mijn stem; Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven: nooit zullen ze verloren gaan, niemand zal ze aan mijn hand ontrukken. Want wat mijn Vader Mij heeft toevertrouwd, gaat alles te boven: niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader! Ik en de Vader, Wij zijn één.' t Misintenties van 24 oktober t/m 30 oktober Van de parochie: Zat. 24 okt. 19.15 u. Smelebrothers overleden ouders Arts-Gielen en overleden familie; Uit dankbaarheid en voor de overleden familieleden Jenniskens-Thijssen; Jaardienst Truus van Schijndel-Thijssen en voor de overleden familie; Overleden ouders van de Beek-Joosten en voor de overleden familie; Jep, Leen en Gerrit Flinsenberg; Albert Smits Zon. 25 okt. 13.30 u. Doopviering van Tieme Peeters, Ties Peeters, Carolien Arts Di. 27 okt. 18.40 u. het bidden van een Rozenhoedje met aansluitend om 19.00 u. de H. Mis; Ouders Verstappen-Vervoort; Jaardienst Theo Vollenberg Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Stef Lemmens - Kevin van Hoof Dinsdag, 19.00 u. Ron Peters - Ward Stiphout De Allerzielendienst wordt dit jaar gehouden op Zondag 1 november om 15.00 uur. BIJBELGROEP a.s. woensdag 28 okt. 20.00u. in de multifunctionele ruimte bij de kerk. Bij deze bijeenkomsten is iedereen welkom, die samen met anderen van gedachten wil wisselen over ons geloof. We beginnen weer met een nieuwe uitgave van het boekje: GELOVEN NU. Hierin wordt aan de hand van Bijbelverhalen van gedachten gewisseld. Wat zegt dit verhaal mij? Herken ik er iets in? Kan ik er wat mee in mijn dagelijkse leven? Erg interessant om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Hebt u ook belangstelling dan bent u op woensdag 28 okt. hartelijk welkom. "In het niet weten van sommige dingen,ligt een groot stuk wijsheid

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1