Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 42 16 oktober 2009 Van de parochie: Marcus 10, 35-45 Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, bij Hem: 'Meester, we willen U vragen iets voor ons te doen.' Hij vroeg hun: 'Wat wil je dan dat Ik voor jullie doe?' Ze zeiden Hem: 'Dat een van ons rechts en de ander links van U mag zitten, als U in uw heerlijkheid gekomen bent.' Maar Jezus zei hun: 'Je weet niet watje vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink, of gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word?' Ze zeiden Hem: 'Ja, dat kunnen wij.' Jezus zei hun: 'De beker die Ik drink, die zullen jullie drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, daarmee zullen jullie gedoopt worden, maar rechts of links van Mij zitten - het is niet aan Mij om dat te vergeven. Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd.' Toen de tien dat hoorden, ergerden ze zich aan Jakobus en Johannes. Daarop riep Jezus hen bij zich en zei: 'Jullie weten dat de erkende leiders van de volken heerschappij voeren over hen, en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden. Maar zo is het onder jullie zeker niet. Wie daarentegen groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn; wie onder jullie eerste w il zijn, moet slaaf van allen zijn. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.' Misintenties van 17 oktober t/m 23 oktober ^at. 17 okt. 19.15 u. Di. 20 okt. 18.40 u. Woe. 2 lokt. 17.00 u. Vivace) jaardienst Toon Wismans; Jaardienst ouders Martens-Peeters; ouders Geurts-Peeters (Pater Tulpstr.) voor Riek Geurts-v. Tiel en Annemie Geurts-Bakker; Jaardienst To Janssen-Thielen en overleden familie; Gerard Fleurkens en overleden familie Fleurkens-v.Staveren; Tjeu en Wim in 't Hulst het bidden van een Rozenhoedje met aansluitend om 19.00 u. de H. Mis; Jaardienst Truus Spreeuwenberg-Philipsen en voor de overleden familie Spreeu wenberg-Phi 1 ipsen Voor de levenden en overleden leden van de K.B.O. van Ysselsteyn - Vredepeel Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Sven Knapen - Ron Peters Dinsdag, 19.00 u. Job Swinkels - Kevin Baltissen Woensdag, 17.00 u. voor degene die graag wil komen dienen. De Allerzielendienst wordt dit jaar gehouden op Zondag 1 november om 15.00 uur. Wilt u graag een Gerarduskalender 2010? Neem dan contact op met Ger Spreeuwenberg Ringweg 6 Tel: 541239 W/7, bill,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1