Ysselsteyes Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 41 9 oktober 2009 Van de parochie: Marcus 10, 17-30 Toen Jezus zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem: 'Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?' Maar Jezus zei tegen hem: 'Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren.' Hij zei Hem: 'Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.' Jezus keek hem aan en ging van hem houden. Hij zei Hem: 'Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.' Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg, want het was iemand met veel bezit. Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen: 'Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld om het koninkrijk van God binnen te gaan.' De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen: 'Vrienden, wat is het toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.' Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar: 'Wie kan er dan nog gered worden?' Jezus keek hen aan en zei: 'Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel, want bij God kan alles.' Toen begon Petrus tegen Hem: 'Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.' Jezus zei: 'Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van lij en omwille van de goede boodschap, of hij krijgt nu in deze tijd een honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen, vervolgingen inbegrepen, en in de komende wereld eeuwig leven. Misintenties van 10 oktober t/m 16 oktober Zat. 10 okt. 19.15 u. Volkszang) Andreas en Anna Philipsen - Hendrickx; Jan Teunissen vanwege de trouwdag; Adrianus en Gijs Broeders; Jaardienst Teng Janssen; Jep en Anna Hendrix - van den Heuvel Di. 13 okt. 18.40 u. het bidden van een Rozenhoedje met aansluitend om 19.00 u. de H. Mis; Jaardienst Peter van Dijck en Maria Wismans; Mart Stiphout (namens de buurt) Jaardienst Jac Claessens en voor zijn echtgenote Marie; 2de jaardienst Albert Smits Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Veerle en Marijn Claessens Dinsdag, 19.00 u. Ward Stiphout - Tom Jenniskens De Allerzielendienst wordt dit jaar gehouden op Zondag 1 november om 15.00 uur. Wilt u graag een Gerarduskalender 2010? Neem dan contact op met Ger Spreeuwenberg Ringweg 6 Tel: 541239

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1