Nieuws' Blad Redactie: Dorpsraad r Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 40 2 oktober 2009 Van de parochie: Marcus 10, 2-15 Jezus ging naar het gebied van Judea en de overkant van de Jordaan. Weer gingen massa's mensen samen naar Hem op weg, en zoals gewoonlijk gaf Hij hun weer onderricht. Er kwamen farizeeën op Hem af met de vraag of een man zijn vrouw mag verstoten; ze wilden Hem op de proef stellen. Hij gaf hun ten antwoord: 'Wat heeft Mozes u voorgeschreven?' Ze zeiden: 'Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven en haar dan te verstoten.' Daarop zei Jezus hun: 'Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven. Maar vanaf het begin van de schepping heeft Hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus: wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.' Thuisgekomen vroegen de leerlingen Hem opnieuw hierover. Hij zei hun: 'Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover haar, en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk.' Ze brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen wezen hen terecht. Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: 'Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in.' Misintenties van 3 oktober t/m 9 oktober Zat. 3 okt. 19.15 u. Vivace) Jaardienst Frans Bouwmeister en voor de overleden familie; Gerrit en Trautje van Hugten; Piet Janssen en Anna Janssen - Smeets Di. 6 okt. 18.40 u. het bidden van een Rozenhoedje met aansluitend om 19.00 u. de H. Mis; Ria Koonings - Zanders vanwege haar verjaardag; Jaardienst Sef Bovee; Voor het welzijn van onze parochiegemeenschap Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Stef Lemmens - Kevin Baltissen Dinsdag, 19.00 u. Ron Peters - Kevin van Hoof In de oktobermaand zal er dinsdags om 18.40 uur de rozenkrans worden gebeden, waarna aansluitend om 19.00 uur de H. Mis zal worden opgedragen. Wilt u graag een Gerarduskalender 2010? Neem dan contact op met Ger Spreeuwenberg Ringweg 6 Tel: 541239

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1