Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 39 25 september 2009 Van de parochie: ingaan dan met dooft. Marcus 9, 38-43+45+47+48 Johannes zei tegen Hem: 'Meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven, en wij hebben hem tegengehouden, omdat hij geen volgeling van ons was.' Maar Jezus zei: 'Houd hem niet tegen, want iemand die in mijn naam een machtige daad verricht, zal niet gauw kwaad van Me spreken. Immers, wie niet tegen ons is, is vóór ons. Want als iemand je een beker water geeft omdat jullie van Christus zijn, Ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan. Wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden. Als je handje ten val brengt, hak haar dan af; je kunt beter verminkt het leven ingaan dan met twee handen in de hel verdwijnen, in het onblusbaar vuur. Als je voetje ten val brengt, hak hem dan af; je kunt beter kreupel het leven ingaan dan met twee voeten in de hel gegooid worden. Als je oogje ten val brengt, ruk het dan uit; je kunt beter met één oog het koninkrijk van God twee ogen in de hel gegooid worden, waar hun worm niet van ophouden weet en het vuur niet Zat. 26 sept. 19.15 u. Zon. Di. 27 sept. 29 sept. Misdienaars: 13.30 u. 19.00 u. Zaterdag, Dinsdag, Misintenties van 26 september t/m 2 oktober Smelebrothers Thei Arts en Jan van Gassel namens de Smelebrothers Gerardus van den Munckhof en Bemardina van den Munckhof Schouten; Jaardienst Wim en Coba Jenneskens - Poels; Jaardienst Cecile Garcia-Janssen; Pater Eelco Steneker vanwege zijn verjaardag en voor zijn broer Joop; Doopviering van Meike Franssen en Diedo van Vegchel Pastoor Spreeuwenberg en overleden familie Spreeuwenberg - Verlinden; Jaardienst Wim Jansen en voor zijn zoon Pieter; Jaardienst Feus Keijsers 19.15 u. Luc Peters - Kevin Baltissen 19.00 u. Tom Jenniskens - Job Swinkels In de oktobermaand zal er dinsdags om 18.40 uur de rozenkrans worden gebeden, waarna aansluitend om 19.00 uur de H. Mis zal worden opgedragen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1