Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 38 18 september 2009 Van de parochie: Marcus 9,30-37 Onderricht aan de leerlingen Ze gingen daar weg en trokken door Galilea. Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want Hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen. Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze zullen Hem doden, en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.' Ze begrepen dat woord niet, maar ze durfden Hem er ook niets over te vragen. Ze kwamen in Kafarnaüm. Thuis vroeg Hij hun: 'Waar hadden jullie het onderweg toch over?' Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad over de vraag wie de grootste was. Hij ging zitten, riep de twaalf en zei hun: 'Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen.' Hij haalde er een kind bij, zette het in hun midden, sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen: 'Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.' Misintenties van 19 september t/m 25 september Zat. 19 sept. 19.15 u. overleden ouders Linders - Donders en voor hun zoon Gerrit; Marlidi Bastiaansen en voor de overleden ouders Bastiaansen Verhulst; Ko de Boer en overleden familie Di. 22 sept. 19.00 u. Jaardienst Wilhelmus Bollen, echtgenote Hendrina en dochter Maria Piet Bus, schoonzoon Ger en voor een 86 jarige Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Job Swinkels - Marijn Claessens Dinsdag, 19.00 u. Ward Stiphout - Luc Peters - Sven Knapen Help - Help - Help - Help Wie redt ons kinderkoortje "Eige Wijsjes" van de ondergang? Ze zijn nog steeds op zoek naar een dirigent(e). Wie wil deze taak op zich gaan nemen??? Het zou toch erg jammer zijn als ons kinderkoor zou gaan verdwijnen. Heb je interesse bel dan naar: Nelly Ewals Tel:541781. >»u mm.y

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1