Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 37 11 september 2009 Van de parochie: Marcus 8, 27-35 De weg van de Mensenzoon en zijn volgelingen Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En onderweg vroeg Hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Ze zeiden Hem: 'Johannes de Doper, volgens anderen Elia, en weer anderen zeggen: "Een van de profeten." 'Hij vroeg hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' Petrus antwoordde Hem: 'U bent de Messias.' Hij verbood hun met iemand over Hem te spreken. Hij begon hun uit te leggen: de Mensenzoon moet veel lijden, Hij moet verworpen worden door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden, ter dood gebracht worden, en na drie dagen opstaan. Hij sprak hierover ronduit. Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen. Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen, keek hen aan en berispte Petrus: 'Weg daar, achter Mij, satan, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.' Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen: 'Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap*, zal het redden. Misintenties van 12 september t/m 18 september Zat. 12sept. 19.15 u. Di. 15sept. Misdienaars: 19.00 u. Zaterdag, Dinsdag, (Ouderenkoor) overleden ouders Pouwels-Voesten en overleden familie Jaardienst Jan van Soest, voor zijn kleindochter Yvon en voor de overledenen van de familie van Soest en de familie Smedts Jan Bos vanwege zijn verjaardag en voor de overleden familie; Antoon van Empel vanwege zijn verjaardag; Ouders Philipsen - Cremers en voor Truus, Piet en Gerrit 19.15 u. Luc Peters - Kevin Baltissen 19.00 u. Ron Peters - Stef Lemmens BIJBELGROEP a.s. woensdag 16 sept. 20.00 u. in de multifunctionele ruimte bij de kerk. Bij deze bijeenkomsten is iedereen welkom, die samen met anderen van gedachten wil wisselen over ons geloof. Momenteel zijn we bezig met het behandelen van de brochure:^ WELKOM THUIS, Katholieken, wat geloven ze' We gaan komende woensdag verder met het laatste hoofdstuk, nr. 5, Tot leven geroepen waarin de 10 geboden centraal staan, waarden en normen. Erg interessant om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Hebt u ook belangstelling dan bent u op woensdag 16 sept. hartelijk welkom. IlliJ. bll.l,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1