Nieuws - Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 36 4 september 2009 Van de parochie: Marcus 7, 31-37 Genezing van een doofstomme Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, midden in de Dekapolis. Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak, en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan, en Hij keek op naar de hemel, zuchtte, en zei tegen hem: 'EfTata', wat betekent: Ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los, en hij sprak normaal. Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen. Maar hoe meer Hij dat deed, des te meer gingen ze het rondvertellen. Misintenties van 5 september t/m 11 september Zat. 5 sept. 19.15 u. Di. 8 sept. 19.00 u. Vrij. 11 sept. 13.30 u. Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag, Vrijdag, (Vivace) overleden ouders Puts - Maessen en kinderen; Overleden ouders Rongen - Verhalle en voor de overleden familie; Harrie Swinkels en voor de overleden familie: Moeder Mulders - Maessen; Uit dankbaarheid voor een 90ste verjaardag en voor de overleden familie Juffermans - Spruit; Lei Vergeldt vanwege zijn vetjaardag; Overleden ouders Hubertus Maessen en Josepha Maessen - Swinkels; Overleden ouders van Beers - Stevens, vanwege de vetjaardag van pap Zang door Conbrio (Gast Celebrand Raja Dodda) Gerard Fleurkens en overleden familie Fleurkens - van Staveren; Luke Aarts vanwege zijn tienjarig overlijden Huwelijkssluiting tussen Willem Claessens en Inge van Aerts 19.15 u. Tom Jenniskens - Ward Stiphout 19.00 u. Marijn Claessens - Veerle Claessens 13.30 u. hiervoor worden de misdienaars door Mia persoonlijk benaderd A.s. dinsdag 8 september op het feest van "Maria Geboorte'1zal Raja Dodda een priester uit India tijdens de avondmis van 19.00 uur te gast zijn in onze parochiekerk. In de advent hebben wij ook voor hem gecollecteerd. Wij nodigen u van harte uit bij deze H. Mis aanwezig te zijn. Nog altijd zoekende naar een dirigent(e) voor ons Kinderkoor "Eige Wijsjes Wie?? Je kunt je aanmelden bij Nelly Ewals 541781. Om die reden is er geen repetitie tot nader bericht. Wij hopen snel tot een oplossing te komen..

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1