Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 35 28 augustus 2009 Van de parochie: Marcus 7, 1-8+14-15+21-23 Wat uit de mens komt, maakt onrein De farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij Hem. Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine, dat wil zeggen met ongewassen handen. Want als de farizeeën en alle Joden niet met een beetje water hun handen gewassen hebben, eten ze niet, omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten; en wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen. Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden: het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk. De farizeeën en de schriftgeleerden vroegen Hem: 'Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze hun brood met onreine handen?' Hij zei tegen hen: 'Treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars, zoals geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen, zijn voorschriften van mensen. U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen.' Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen: 'Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch. Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein.' Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid. Al deze slechte "^ngen komen van binnenuit en maken de mens onrein.' Misintenties van 29 augustus t/m 4 september Zat. 29 aug. 19.15 u. Di. 1 sept. 19.00 u. Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag, Zang en muziek door Ria Linders - Henk Deters - Leon Houwen en Gerard Spreeuwenberg) Theo Tilleman vanwege zijn veijaardag; Mien Claessens - Zanders vanwege haar verjaardag; Jaardienst Nellie Philipsen - Janssen Drika Jaspers-Lammers vanwege haar veijaardag, voor haar echtgenoot Jan Jaspers en voor de overleden familie; Jaardienst Jeu Claessens; Mia Mulders - Maessen (namens de buurt Immenhof); Thei Arts; Voor het slagen van een examen en voor een goed schooljaar 19.15 u. Luc Peters - Tom Jenniskens 19.00 u. Job Swinkels - Sven Knapen Dinsdag 8 september op het feest van "Maria Geboorte" zal Raja Dodda een priester uit India tijdens de avondmis van 19.00 uur te gast zijn in onze parochiekerk. In de advent hebben wij ook voor hem gecollecteerd. Wij nodigen u van harte uit bij deze H. Mis aanwezig te zijn. IrJif. 1/li.it ti, ,\uai/ ti'i i ii

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1