Niéuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 34 21 augustus 2009 —Ir' jfrfu #-"!r.VVTTA Van de parochie: Johannes 6, 60-69 Woorden van eeuwig leven Velen van zijn leerlingen die Hem gehoord hadden, zeiden: 'Dit zijn harde woorden. Wie kan daar nog naar luisteren?' Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei: 'Dit ergert jullie dus? En als jullie nu de Mensenzoon eens zien opstijgen naar waar Hij vroeger was? Het is de Geest die levend maakt, het vlees helpt niets. De woorden die Ik tot jullie gesproken heb, zijn geest: ze zijn leven. Maar er zijn er onder jullie die niet geloven.' Jezus wist immers al vanaf het eerste moment wie het waren die niet geloofden en wie het was die Hem zou overleveren. En Hij vervolgde: 'Dat is de reden waarom Ik zei dat niemand naar Mij toe kan komen tenzij hem dit door de Vader geschonken is.' Toen keerden velen van zijn leerlingen Hem de rug toe en trokken niet langer met Hem mee. Hierop vroeg Jezus aan de twaalf: 'Jullie willen toch niet óók weggaan?' Simon Petrus antwoordde: 'Maar Heer, naar wie zouden we gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven. Wij geloven vast en zeker dat u de heilige van God bent.' Misintenties van 22 augustus t/m 28 augustus Zat. 22 aug. 19.15 u. Smelebrothers overleden familie Mulders - Maessen; Toon Arts; Jan van Gassel Zon. 23 aug, 13.30 u. Doopviering van Izabel Meulendijks Di. 25 aug. 19.00 u. Gerardus v.d. Munckhof, echtgenote Bernardina, Wilhelmus Bollen, echtgenote Hendrina en dochter Maria; Jaardienst overleden ouders Gerardus Janssen en Petronella Pouwels en voor de overleden familie Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Ron Peters - Marijn Claessens Dinsdag, 19.00 u. Stef Lemmens - Ward Stiphout "Het is beter de eigen gebreken in te zien en te erkennen, dan die van anderen op te sporen

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1