Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 32 7 augustus 2009 Van de parochie: Johannes 6, 41-51 Intussen waren de Joden gaan morren omdat Hij gezegd had: 'Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.' 'Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef zeiden ze. 'En zijn vader en moeder zijn hier toch bekend? Hoe kan Hij dan beweren: "Ik ben uit de hemel neergedaald"?' Jezus gaf hun ten antwoord: 'Houd op met dat gemor! Niemand kan naar Mij toe komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem naar Mij toe haalt - en Ik laat hem op de laatste dag opstaan. Er staat geschreven bij de Profeten: En allen zullen onderricht ontvangen van God. Wie naar de Vader heeft geluisterd en bij Hem in de leer is geweest, komt naar Mij toe. Niet dat iemand de Vader ooit gezien heeft: alleen Hij die van God komt, heeft de Vader gezien. Waarachtig, Ik verzeker u: wie gelooft, bezit eeuwig leven. Ik ben het brood om van te leven. Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, en toch zijn ze gestorven. Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt: wie daarvan eet zal niet sterven. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dót brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En* het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld Misintentics van 8 augustus t/m 14 augustus Zat. 8 aug. 19.15 u. Volkszangouders Verheijen - Versteegen; Piet Arts (Timmermannsweg) Truus van Schijndel - Thijssen vanwege haar verjaardag en voor de overleden familie Di. 11 aug. 19.00 u. Gerardus v.d. Munckhof en voor de echtgenote Bernardina; Jaardienst voor de overleden familie Philipsen - Groetelaars Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Ward Stiphout - Luc Peters Dinsdag, 19.00 u. Kevin Baltissen - Stef Lemmens Wanneer er in de toekomst een avondwake is op dinsdag, zal deze of om 18.00 uur of om 20.00 uur zijn, dit in overleg met de naaste familie. De H. Mis op dinsdag met eucharistie zal altijd om 19.00 uur worden gelezen, dit i.v.m. de misintenties die zijn opgegeven. Mocht de H. Mis door omstandigheden worden verschoven naar de morgen bv. vanwege de kermis, dan alleen kan er een avondwake wel om 19.00 uur plaatsvinden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1