Ysseisteyiis Niéuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 31 31 juli 2009 Van de parochie: Johannes 6, 24-35 Toen Jezus nergens te zien was, en ook zijn leerlingen niet, stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaüm om Jezus te zoeken. Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen Hem: 'Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?' Jezus gaf ten antwoord: 'Waarachtig, Ik verzeker u: u zoekt Mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u volop hebt kunnen eten. U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel, maar liever van het voedsel dat blijft, het voedsel van het eeuwig leven, dat de Mensenzoon u zal geven; want op Hem heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.' Daarop zeiden ze: 'Wat moeten we doen als we de werken willen verrichten die God van ons vraagt?' Jezus gaf hun ten antwoord: 'Dit werk vraagt God van u: dat u gelooft in Hem die Hij gezonden heeft.' Daarop zeiden ze: 'Maar U, welk teken verricht U dan wel? We willen zien om U te kunnen geloven. Op welk werk kunt U zich beroepen? Onze voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf hij hun te eten.' Jezus hernam: 'Waarachtig, Ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven; mijn Vader is het die u het brood uit de hemel geeft, het echte. Want het brood dat God geeft, is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.' 'Heer,' zeiden ze, 'geef ons dat brood dan, voor altijd.' Jezus antwoordde: 'Ik ben het brood om van te leven. Wie naar Mij toe komt krijgt geen honger meer, en wie in Mij -«elooft krijgt nooit meer dorst. Misintenties van 1 augustus t/m 7 augustus Zat. 1 aug 19.15 u. Vivace Jaardienst Gerardus Vergeldt en echtgenote Maria Burgers; Jaardienst ouders Deters - Theunissen Di. 4 aug. 19.00 u. Gerardus v.d.Munckhof, echtgenote Bemardina, Wilhelmus Bollen, echtgenote Hendrina en dochter Maria; Jaardienst Jacqueline Bos - Janssen, Jan Bos en tevens jaardienst voor Piet en Martien Kuijpers Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Veerle Claessens - Marijn Claessens Dinsdag, 19.00 u. Sven Knapen - Ron Peters Wanneer er in de toekomst een avondwake is op dinsdag, zal deze of om 18.00 uur of om 20.00 uur zijn, dit in overleg met de naaste familie. De H. Mis op dinsdag met eucharistie zal altijd om 19.00 uur worden gelezen, dit i.v.m. de misintenties die zijn opgegeven. Mocht de H. Mis door omstandigheden worden verschoven naar de morgen bv. vanwege de kermis, dan alleen kan er een avondwake wel om 19.00 uur plaatsvinden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1