't Zorghuus <-°oa Ysselsteyn Nieuwsbrief 't Zorghuus juli 2009 Graag willen wij de dorpsgemeenschap informeren over de stand van zaken aangaande, Stichting 't Zorghuus". Tijdens de beurs Ysselsteyn Leeft werd het ons duidelijk dat 't Zorghuus leeft onder de Ysselsteynse bevolking en de omliggende dorpen. Als locatie werd overduidelijk de voorkeur gegeven aan de oude Rabobank. We zijn aan de slag gegaan om ditvooral financieel haalbaar, te maken. Moeilijke hobbels zijn genomen en nu zijn we in een fase waarin de plannen steeds concreter worden. Het doel van Stichting 't Zorghuus is om een kleinschalig woon-zorgcomplex te ontwikkelen met een steunpuntfunctie. De locatie waar we 't Zorghuus willen realiseren is de oude Rabobank. Het gebouw zal bestaan uit drie bouwlagen, hierin bevinden zich: Een groepswoning voor een zestal meervoudige gehandicapten Een zestal gekoppelde zorgappartementen met een huiskamer voor dementerende ouderen Inloopruimte/multifunctionele dorpsruimte Een vijftal sociale huurwoningen Een aantal koopappartementen We kunnen U mededelen dat na vele overleg vormen er een plan is voort gekomen om ons project te verwezenlijken. De partijen die de intentie hebben om ons hierin te ondersteunen zijn, BTK Projecten BV (eigenaar van 't pand de oude Rabobank), Zorgaanbieder Zorggroep Noord en Midden Limburg, Zorgaanbieder Pluryn en de Gemeente Venray. Gemeente Venray heeft het principe verzoek herontwikkeling voormalige Rabobank tot 't Zorghuus, behandeld en is door college van B en W goed bevonden. Het bestuur van stichting 't Zorghuus wordt mede ondersteund door Stichting Vilans Vilans ondersteunt en begeleidt initiatiefnemers bij het opzetten van kleinschalig wonen). Er is voldoende expertise om dit project te realiseren. Het bestuur bestaat uit 7 leden waaronder: Bestuur: Mw. Karin van Dijck, voorzitterMw. Annemarie Koonings, secretaris/penningmeester Mw. Marian FleurkensDhr. Sieb Nijssen, Dhr. Dr. Rob Keijzer, Dhr. Wim Claessens en Dhr. Jan van de Pas Mede is aangesteld Dhr Servé Keijsers sr. projectleider/coördinator bouw en Dhr. Willy Koonings "register accountant" hij zal als financieel en juridisch adviseur ons project begeleiden. Dit gebeurt op geheel vrijwillige basis! Er is binnen onze stichting een bouwcomité groep opgericht, hierin zitten enkele bestuursleden en een afgevaardigde van Aannemersbedrijf MJ. Teunissen BV/BTK Projecten BV Wij zullen U op de hoogte houden van de ontwikkelingen d.m.v. Nieuwsbrieven via YNB. Voor suggesties vanuit de gemeenschap staan we graag open. Met vriendelijke groeten. Stichting 't Zorghuus e-mail: hetzorghuus@home.nl

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 8