Dorpsraad Ysselsteyn KBO, afdeling Ysselstcyn/Vredcpeel KBO 0KIENEN. Woensdag 29 juli is er om 13.30 uur kienen in de Smelehof. GROENONDERHOUD. Dinsdag 28 juli is er om 9.00 uur groenonderhoud in ons dorp FIETSEN. Donderdag 30 juli gaan we fietsen. Vertrek om 13.300 uur bij de kerk. OUDERENKOOR. Het koor luistert op zaterdag 25 juli de H. Mis op. Het zingt de "Suttermis"en de liederen nr.: 10-57-64-30-13 en 39. BILJARTEN. Smelehof-compctitie. Willen degenen die het volgende seizoen niet meer willen of kunnen deelnemen aan de Smelehof- competitie zich voor 1 aug. afmelden bij Jan Janssen Degenen die interesse hebben om mee te gaan spelen in de Smelehof Biljartcompetitie gelieve zich voor 1 aug. aan te melden bij Jan Janssen Tel.: 541534 E-mail: janjanssen2@home.nl KBO-Ouderenadvisering: Informatie en advies over: WonenAVelzijn/Zorg/Financiële regelingen. Bel uw ouderenadviseur, tel.: 548015. Spreuk van de Week: "Het beste geneesmiddel voor woede is uitstel Mededeling Dorpsraad: "De eerste Automatische Externe Defibrillator in Ysselsteyn" Ruim anderhalfjaar geleden begon Junior Kamer Venray met het project Hard voor Hart. Dit project had ten doel in de regio Venray een dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners te realiseren. Inmiddels is de eerste AED in Ysselsteyn bij de pinautomaat bij het gemeenschapshuis opgehangen. Binnenkort volgt een tweede bij de ingang (buitenzijde) van het sportpark van SV-Ysselsteyn. De AED is opgeborgen in een daarvoor speciaal ontworpen en duidelijk herkenbare groene buitenkast met cijferslot. Nog even ter verduidelijking hoe het systeem van AED's en burgerhulpverleners functioneert: Er komt een melding via de alarmcentrale 112 binnen. In een cirkel rondom het slachtoffer worden burgerhulpverleners (vrijwilligers), woonachtig in deze cirkel, middels een SMS hiervan op de hoogte gesteld. De helft van de vrijwilligers krijgt per SMS de opdracht zich direct naar het slachtoffer te begeven en te starten met reanimatie. De andere helft krijgt de opdracht de dichtstbijzijnde AED op te halen en zich daarmee naar het slachtoffer te begeven om met behulp van de AED het slachtoffer te defibrilleren. Zij ontvangen bij deze SMS ook de code om het cijferslot van de AED kast te openen. Uiteraard wordt er ook een ambulance gestuurd, maar in tussentijd krijgt het slachtoffer al hulp. En die hulp is met name de eerste 6 minuten van groot belang! Als er een noodsituatie plaatsvindt en u heeft 112 gebeld kan het dus zijn dat er Ysselsteynse vrijwilligers zich bij u melden voor hulpverlening. De ambulance is dan nog onderweg. Alle vrijwilligers zijn in bezit van een geldig reanimatie diploma waarvoor ze 1 maal per jaar een cursus voor volgen. Wanneer de ambulance arriveert zullen zij de hulpverlening overnemen van de vrijwilligers. In Ysselsteyn hebben zich al diverse burgerhulpverleners (vrijwilligers) aangemeld. Mocht u zich nog willen aanmelden dan kan dit via de site: www.hardvoorhart.nl Meer informatie over het project is ook te vinden op deze site.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 3