Nieuws Blad m Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 30 24 juli 2009 Van de parochie: Johannes 6, 1-15 Jezus stak het meer van Galiiea over, ook het meer van Tiberias genoemd. Een grote massa mensen volgde Hem omdat ze de tekenen gezien hadden die Hij aan de zieken verrichtte. Jezus trok het gebergte in en ging daar zitten met zijn leerlingen. Het was kort voor het Joodse paasfeest. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een massa mensen naar Hem toestroomde, zei Hij tegen Filippus: 'Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?' Dit zei Hij bij wijze van proef; Hij wist zelf wel wat Hij ging doen. Filippus antwoordde: 'Zelfs als we voor tweehonderd denariën brood kopen, is dat niet genoeg om ieder ook maar een klein stukje te geven.' Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: 'Er is hier een jongen die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft; maar wat hebben we daaraan voor zo'n aantal?' Hierop zei Jezus: 'Zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten.' Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. Daarop nam Jezus de broden, en na het uitspreken van het dankgebed deelde Hij ze uit onder de aanwezigen, en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden. Nadat ze volop hadden kunnen eten zei Hij tegen zijn leerlingen: 'Verzamel nu de overgebleven brokken, zodat er niets verloren gaat.' Ze verzamelden ze dus: twaalf korven vulden ze met brokken die van de vijf gerstebroden na de spijziging waren overgebleven. Bij het zien van het teken dat Jezus verricht had, igiden de mensen: 'Dit is ongetwijfeld de profeet die in de wereld komen zou.' Omdat Jezus doorhad dat ze -•m met alle geweld gingen meenemen en tot koning uitroepen, trok Hij zich weer, geheel alleen, in het gebergte terug. Misintenties van 25 juli t/m 31 iuli Zat. 25 juli 19.15 u. Ouderenkooroverleden familie Mulders - Maessen; Jaardienst Jeu Derikx en voor zijn echtgenote Marie Derikx - Hendriks; Overleden ouders Pouwels - Voesten en overleden familie; Jaardienst Maria Peters - Peters Zon. 26 juli 13.30 u. Doopviering en hierin worden gedoopt: Jurre Potten - Tim Kuenen - Thijn Knapen - Nikki Pouwels Di. 28 juli 19.00u. Wim Swinkels en overleden familie; Hannes van Well en echtgenote; Pieter Verheijen en Maria Litjens Misdienaars: Zaterdag. 19.15 u. Veerle Claessens Marijn Claessens Dinsdag. 19.00 u. Ward Stiphout - Tom Jenniskens

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1