Ysselsteyos Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 29 17 juli 2009 P Van de parochie: Marcus 6, 30-34 De apostelen kwamen terug bij Jezus, en ze vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan en hoe ze onderricht gegeven hadden. Hij zei tegen hen: 'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten.' Want er kwamen en gingen zoveel mensen, dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Men zag hen weggaan en velen herkenden hen. Uit alle steden haastten ze zich te voet daarheen en kwamen er eerder aan dan zij. Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte, en Hij had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen zonder herder waren, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Misintenties van 18 juli t/m 24 juli 18 juli 19.15 u. Di. 21 juli 19.00 u. Woe. 22 juli 19.00 u. Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag, Eige WijsjesGEZINSVIERING Jaardienst ouders Thijssen - Direks; Nel Geurts - Peeters vanwege haar veijaardag; Leo van der Zanden, zijn vader, voor zijn schoonmoeder Marietje, maar ook uit dankbaarheid voor allen die zijn gezin helpen Jaardienst Gerard Fleurkens Viering van de schoolverlaters 19.15 u. Stef Lemmens - Kevin Baltissen 19.00 u. Ron Peters - Kevin van Hoof A.s. zaterdag zullen Jeanne Spreeuwenberg en Franka Bouten voor het laatst ons kinderkoor "Eige Wijsjes"gaan begeleiden. Vele jaren hebben zij zich voor ons kinderkoor ingezet met heel vee! liefde en plezier. Daar zijn wij hen als parochie heel dankbaar voor en willen hier dan ook zaterdag bij stil staan. U komt toch ook?

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1