Ysselsteyni Nieuws- Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg47, nr. 28 10 juli 2009 Van de parochie: Marcus 6, 7-13 Zending van de twaalf Hij riep de twaalf bij zich, en begon hen twee aan twee uit te zenden, en Hij gaf hun macht over de onreine geesten. Hij gebood hun om niets mee te nemen voor onderweg dan een stok - geen brood, geen reistas, geen geld in de beurs - wel sandalen aan te doen. maar geen twee stel kleren aan te trekken. Hij zei legen hen: 'Als je bij iemand onderdak krijgt, blijf daar dan tot je weer verder reist. En als je ergens niet ontvangen wordt, en ze luisteren niet naar jullie, ga daar dan weg, en stamp het zand van je voeten: een getuigenis tegen hen!' Ze gingen op weg en riepen op tot bekering. Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Misintenties van II juli t/m 17 juli «Zat. 11 juli 19.15 u. Di. 14 juli 19.00 u. Vivace Piet Bus vanwege zijn verjaardag en voor schoonzoon Ger; Jaardienst Rick Raaymakers - Meulendijks; Frans van de Weijer vanwege zijn verjaardag Gerardus van de Munckhof, echtgenote Bernardina, Wilhelmus Bollen echtgenote Hendrina en dochter Maria: Jaardienst Sef Wismans; Pieter Jansen vanwege zijn verjaardag en voor de overleden familie: Jaardienst ouders Wismans - van Vegchel en voor de overleden familie Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag. 19.15 u. Kevin van Hoof - Veerle Claessens 19.00 u. Tom Jenniskens - Job Swinkels BIJBELGROEP a.s. woensdag 15 juli, 20.00u. in de multifunctionele ruimte bij de kerk. Bij deze bijeenkomsten is iedereen welkom, die samen met anderen van gedachten wil wisselen over ons geloof. Momenteel zijn we bezig met het behandelen van de brochure: 'WELKOM THUIS, Katholieken, wat geloven ze' Wc gaan komende woensdag verder met hoofdstuk 4, Hoe God bij ons komt, waarin de sacramenten centraal staan. Verleden keer zijn we met dit hoofdstuk begonnen. Iedereen vertelde van zijn/haar ervaringen als kind en volwassene. Iedereen ervaart en beleeft de sacramenten anders. Erg interessant om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Hebt u ook belangstelling dan bent u op woensdag 15 juli hartelijk welkom.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1