Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 27 3 juli 2009 Van de parochie Marcus 6, 1-6 Gebrek aan vertrouwen Hij ging daar weg en kwam in zijn vaderstad, en zijn leerlingen volgden Hem. Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven. Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden: 'Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven, en dan die machtige daden die door zijn handen totstandkomen? Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon? Zijn zusters wonen toch hier bij ons?' En ze namen aanstoot aan Hem. Jezus zei hun: 'Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis.' Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten, behalve dat Hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas. En Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen. Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven. Misintenties van 4 juli t/m 10 juli Zat. 4 juli 19.15 u. Enjoy Togetheroverleden ouders Arts - Gielen en overleden familie; Jaardienst Henri van Lipzig, Catharina Geurts en Maria Wilmsen Di. 7 juli 9.00 u. voor het welzijn van onze parochiegemeenschap i.v.m. de kermis is de H. Mis 's morgens i.pl.v. 's avonds. Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Ward Stiphout - Luc Peters - Sven Knapen Dinsdag, 9.00 u. Wie van de misdienaars wil mag komen. Wij hebben inmiddels een organist voor ons kinderkoor Eige Wijsjes gevonden, nu nog een dirigent (e), wie wil deze taak op zich nemen???? Het zou erg jammer zijn, als na 18 juli ons kinderkoor op zou houden te bestaan. Je kunt je aanmelden via Ton Swinkels Tel: 542011. Wij wensen u alle fijne kermisdagen toe en vergeet niet, GLAASJE OP, LAA T JE RIJDEN. llJl 7.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1