Dorpsraad Ysselsteyn Mededeling Dorpsraad: "Automatische Externe Defibrillator" Ruim anderhalfjaar geleden begon Junior Kamer Venray met het project Hard voor Hart. Dit project had ten doel in de regio Venray een dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners te realiseren. Hierin zijn ze geslaagd en daarom is er op 10 juli a.s. bij Rabobank Venray een bijeenkomst voor alle betrokkenen, sponsoren en pers en wordt daar de AED officieel in gebruik genomen. In Venray zijn er reeds diverse AED's geplaatst en al 12 maal ingezet bij hulpverlening. In Ysselsteyn worden deze zomer nog twee AED's geplaatst. Deze komen bij het gemeenschapshuis en bij het sportpark van SV-Ysselsteyn. Ook zijn er in Ysselsteyn al diverse burgerhulpverleners aangemeld. Mocht u zich nog willen aanmelden dan kan dit via de site: www.hardvoorhart.nl De stichting Hard voor Hart wordt nu door de Junior Kamer overgedragen aan de EHBO vereniging. Zij zullen zorg dragen voor de AED's (onderhoud, vervanging etc.). De Regionale Ambulance Voorziening blijft verantwoordelijk voor het verzorgen van de sms noodoproep aan de burgerhulpverleners. Zij regelen ook (als daar behoefte aan is) de nazorg voor de burgerhulpverlener die ingeschakeld is geweest bij een reanimatie. Als de AED's in Ysselsteyn geplaatst zijn zullen we hier nog over berichten. Meer informatie over het project is te vinden op de site: www.hardvoorhaKhnl. KBO, afdeling Y sselsteyn/V redepeel KIENEN. Woensdag 1 juli is er om 13.30 uur kienen in de Smelehof. OUDERENKOOR. Zaterdag 27 juni luistert het koor de H. Mis op. Het zingt de "Norbertusmis"en de liederen 27-57-26-21 FIETSEN. Donderdag 2 juli houden we een fietstocht. We vertrekken om 13.30 uur bij de kerk. VOLKSDANSEN en GYMNASTIEK. Op dinsdag 30 juni is de laatste les voor de grote vakantie. Kom a.u.b. zo veel mogelijk. De eerste les na de vakantie is op dinsdag 8 september, maar dat horen jullie te zijner tijd. KBO-Ouderenadvisering: Informatie en advies over: WonenAVelzijn/Zorg/Fmanciele regelingen. Bel uw ouderenadviseur, tel.: 548015. Spreuk van de Week.""Het genie woont slechts een etage hoger dan de waanzin" Basisschool 'St-Oda'- Oudervereniging "Draao uw steentje bij en maak de kinderen blij" Beste bewoners van Ysselsteyn, De leerlingen hebben afgelopen week nog veel geld ingezameld voor de stoeptegelactie en inmiddels is ongeveer 2700 euro opgehaald! Wij bedanken alle begunstigers heel hartelijk voor hun bijdragen. De afspraak is dat de succesvolle actie deze week afloopt. PAARDENSPORTVERENIGING. Afgelopen weekend was er voor de pony's een concour in Meerlo. Daar behaalde Isa Vermeule een mooie 3 de prijs met dressuur klasse DB Ze deed dit met haar nieuwe pony Mara. Proficiat Isa. KBO St. Oda De Smeleblaozers Ysselsteyns kermismatinee bij Roelanzia Op kermiszondag, 5 juli, zullen wij vanaf 11.30 tot 13.30 uur een optreden geven bij Roelanzia. Onder het genot van een drankje en onze muziek kunt u genieten van het mooie kermisweer. Basisschool ysselsteyn

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 4