Nieuws Blad *ïy4 w - Redactie: Dorpsraad '.fe8SiSiïÏÏ^&ë'' Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 24 12 juni 2009 3' i'V Van de parochie Marcus 14, 12-16 +22-26 Op de eerste dag van het feest van de ongedesemde broden, wanneer men het paaslam slachtte, zeiden zijn leerlingen tegen Hem: 'Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen voor het paasmaal?' Daarop stuurde Hij twee van zijn leerlingen eropuit met de opdracht: 'Ga naar de stad. Daar zal jullie iemand tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem, en zeg waar hij binnengaat tegen de heer des huizes: "De meester laat vragen: Waar is de kamer waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal jullie een ruime bovenzaal wijzen, die ingericht is en op orde gebracht. Maak het daar voor ons klaar.' De leerlingen gingen weg en kwamen in de stad. Ze troffen het aan zoals Hij hun gezegd had, en ze maakten het paasmaal klaar.Tijdens de maaltijd nam Hij een brood, sprak de zegenbede uit, brak het brood, gaf het hun en zei: 'Neem het, dit is mijn lichaam.' Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker, ze dronken er allen uit. En Hij zei hun: 'Dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten. Ik verzeker jullie, Ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot de dag waarop Ik de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van God.' Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit, naar de Olijfberg. Misintenties van 13 juni t/m 19 juni Zat. 13 juni 19.15 u. Vivace Hoogfeest van Sacramentsdag Ouders van Ass - Claessens; Jaardienst Toon Arts; Jan van Gassel; Jaardienst Wiel van den Heuvel, Toon Lemmens en overleden ouders Lemmens-Poels Jaardienst Annie Cleven van Dijck en tevens voor haar veijaardag Di. 16 juni 19.00 u. Ouders Wismans - van Vegchel en voor de overleden familie: Piet Cox Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Tom Jenniskens - Veerle Claessens Dinsdag, 19.00 u. Marijn Claessens - Job Swinkels BIJ BELG ROEP. a.s. woensdag 17 juni, 20.00u. in de multifunctionele ruimte bij de kerk. Bij deze bijeenkomsten is iedereen welkom, die samen met anderen van gedachten wil wisselen over ons geloof. De komende tijd gaan we aan de hand van de brochure: 'WELKOM THUIS, Katholieken, wat geloven ze', met elkaar in gesprek. We behandelen komende woensdag, hoofdstuk 4, Hoe God bij ons komt. In dit hoofdstuk hebben de sacramenten een centrale plaats. Wat zijn sacramenten? Wat betekenen ze voor ons? Hoe beleven wij de sacramenten? Achter in de kerk liggen nog voldoende van bovengenoemde brochures. Graag tot woensdag 17 juni. Ik ben van maandag 15 juni t/m maandag 22 juni afwezig- Hebt u nog een misintentie voor die periode laat het dan vóór zaterdag 13 juni weten. II'31*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1