Blad Redactie: Dorpsraad YvJmm,ïtöïï Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 23 5 juni 2009 =7/r-;''ly t 'V;.;. Van de parochie Matteüs 28, 16-20 Opdracht in Galilea De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.' Mis intenties van 6 juni t/m 12 iuni Zat. 6 juni 19.15 u. Eige WijsjesKINDERWOORDDIENST Overleden ouders van Well - Thoonen en overleden familie; Harrie Peeters en Drika Peeters - van Tilburg Di. 9 juni 19.00 u. Piet Verstappen en Nel Vervoort Don. 11 juni 14.00 u. H. Mis bgv. het 50 jarig huwelijk van Herman en Mien Pijnenborg - Muskens Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Kevin Baltissen - Sven Knapen Dinsdag, 19.00 u. Stef Lemmens - Kevin van Hoof Donderdag, 14.00 u. Luc Peters - Ward Stiphout We kunnen God met het verstand zoeken, maar vinden kunnen wij Hem alleen maar met ons hart v. I

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1