Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 22 29 mei 2009 Van de parochie Johannes 20, 19-23 Verschijning aan de leerlingen Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede!' Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. 'Vrede', zei Jezus nogmaals. 'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.' Na deze woorden ademde Hij over hen. 'Ontvang de heilige Geest', zei Hij. 'AJs jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.' Misintenties van 30 mei t/m 5 iuni Zat. 30 mei. 19.15 u. GEEN H. MIS Zon. 31 mei 9.30 u. Vivace Hoogfeest van Pinksteren Ouders Vollenberg - Aerts; Rie de Boer - van Staveren en overleden familie; Jaardienst Geert en Nellie Deters; Ouders Pouwels - Voesten en overleden familie; Jep, Leen en Gerrit Flinsenberg; Jaardienst Jan van Lipzig, voor Tom en overleden familie; voor een zekere intentie Di. 2 juni 19.00 u. Til Jeurissen en overleden familie; Jaardienst ouders van Soest - van Bracht Misdienaars: Zondag, 9.30 u. Kevin Baltissen - Ward Stiphout Dinsdag, 19.00 u. Ron Peters - Sven Knapen Op maandag 2dc pinksterdag is er om 9.15 uur een H. Mis in Mechelen voor Emilie Vanderheijden Misintenties kunnen worden opgegeven voor maandagavond 18.00 uur, anders kunnen deze helaas niet meer in de Peel en Maas geplaatst worden. De Vrucht van de Geest is: Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1