Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 21 22 mei 2009 O Van de parochie Meimaand - is de Mariamaand Verheven Moeder van de Verlosser, die de open deur des hemels blijft en de sterre der zee, snel het volk te hulp, dat valt en probeert op te staan. Gij die tot verbazing der natuur uw heilige Schepper hebt gebaard, Maagd tevoren en daarna, die uit de mond van Gabriël het Ave hebt vernomen, ontferm u over de zondaars. Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke en gezegende Maagd. Misintenties van 23 mei t/m 29 mei Zat. 23 mei. Zon. 24 mei Di. 26 mei z.at. 30 mei Zon. 31 mei 19.15 u. Vivace overleden ouders Willems - Maessen; Nelly Kleuskens-van de Ven vanwege haar verjaardag en voor haar echtgenoot Jeu; Jaardienst Frans van de Weijer; 13.30 u. Doopviering, hierin worden gedoopt Martin Rongen en Floor Hellegers 19.00 u. Wim Swinkels vanwege zijn verjaardag; Jaardienst Rien Gommers 19.15 u. GEEN H. MIS 9.30 u. Plechtige Hoogmis bgv. het Hoogfeest van PINKSTEREN Misdienaars: Zaterdag. 19.15 u. Kevin van Hoof - Stef Lemmens Dinsdag, 19.00 u. Ron Peters - Marijn Claessens Oproep: Helaas hebben Jeanne Spreeuwenberg en Franka Bouten aangegeven te gaan stoppen met het begeleiden van het kinderkoor. Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste mensen die dit over zouden willen nemen. Ben je muzikaal, en zie je er een uitdaging in om onze "Eige Wijsjes" te gaan begeleiden, meld je dan aan bij een van onderstaande kerkbestuursleden. Het zou jammer zijn als we na de zomervakantie geen kinderkoor meer hebben! Nelly Ewals tel 541781) of Gerli Knapen (tel 541983) Ons kinderkoor en misdienaars gaan samen een dagje uit op VRIJDAG 26 JUNI. Dinsdag 26 mei is er weer de jaarlijkse fietsbedevaart naar Kevelaer. Gaat U ook mee? Ook voor deze bedevaart kunt u nog misintenties bij mij opgeven: Peter van Soest 542208

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1