Nieuws» Blad Redactie: Dorpsraad n Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 20 15 mei 2009 Van de parochie Meimaand - is de Mariamaand Verheven Moeder van de Verlosser, die de open deur des hemels blijft en de sterre der zee, snel het volk te hulp, dat valt en probeert op te staan. Gij die tot verbazing der natuur uw heilige Schepper hebt gebaard, Maagd tevoren en daarna, die uit de mond van Gabriël het Ave hebt vernomen, ontferm u over de zondaars. Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke en gezegende Maagd. Misintenties van 16 mei t/m 22 mei Zat. 16 mei. 19.15 u. Vivaceouders Lemmens - Verstraaten; Ben Linders en Nel Winnen; Gerrit Philipsen vanwege zijn veijaardag; overleden familie Janssen - Thielen; ouders Spreeuwenberg - de Bruyni en hun kinderen Truus, Leo en Wim; Giel Trommelen en overleden familie; Jaardienst Raymond van Asten; Jan van Soest, kleindochter Yvon en voor de overledenen van de familie van Soest en de familie Smedts; ouders Coenen - Spreeuwenberg en hun zonen Jan en Piet JDi. 19 mei 19.00 u. Jaardienst Willem en Lena Smeets - van Asten en voor Jac; Annie Claessens - Lemmen namens de vriendengroep Woe.20 mei 19.15 u. OuderenkoorHoogfeest van Hemelvaart Marlidi Bastiaansen Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Luc Peters - Sven Knapen Dinsdag, 19.00 u. Tom Jenniskens - Job Swinkels Woensdag, 19.15 u. Stef Lemmens - Ward Stiphout Oproep: Helaas hebben Jeanne Spreeuwenberg en Franka Bouten aangegeven te gaan stoppen met het begeleiden van het kinderkoor. Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste mensen die dit over zouden willen nemen. Ben je muzikaal, en zie je er een uitdaging in om onze Eige Wijsjes" te gaan begeleiden, meld je dan aan bij een van onderstaande kerkbestuursleden. Het zou jammer zijn als we na de zomervakantie geen kinderkoor meer hebben! Nelly Ewals tel 541781) of Gerli Knapen (te! 541983) Ons kinderkoor en misdienaars gaan samen een dagje uit op VRIJDAG 26 JUNI. Dinsdag 26 mei is er weer de jaarlijkse fietsbedevaart naar Kevelaer. Gaat U ook mee? Opgave hiervoor bij Mia Michels - Lei Marcellis of Piet Arts voor zondag 17 mei 'i.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1