Nieuws» Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 19 8 mei 2009 Meimaand - is de Mariamaand GEBED TOT MARIA. Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet. Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet. Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet. Als zij u steunt, valt gij niet. Als zij u beschermt, vreest gij niet. Als zij u leidt, wordt gij niet moe. Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel (Bernardus van Clairvaux) Van de parochie Misintenties van 9 mei t/m 15 mei Zat. 9 mei. 19.15 u. (Eigen Wijsjes) GEZINSMIS I.V.M. MOEDERDAG Voor alle moeders die altijd voor je klaar staat, Jaardienst ouders Custers - Claassen; Jaardienst Miep Holthuijsen- v.Deursen Di. 12 mei 19.00 u. Jan Vogels vanwege de trouwdag en voor de overleden familie; Thei Arts vanwege zijn verjaardag; Jan Bos vanwege de trouwdag; Jan Jaspers vanwege zijn verjaardag, voor echtgenote Drika Jaspers-Lammers en voor hun kleinkinderen Jeroen en Edwin Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Ron Peters - Stef Lemmens Dinsdag, 19.00 u. Kevin Baltissen - Marijn Claessens BIJBELGROEP. a.s. woensdag 13 mei, 20.00u. in de multifunctionele ruimte bij de kerk. Bij deze bijeenkomsten is iedereen welkom, die samen met anderen van gedachten wil wisselen over ons geloof. De komende tijd gaan we aan de hand van de brochure: 'WELKOM THUIS, Katholieken, wat geloven ze', met elkaar in gesprek. We behandelen komende woensdag, hoofdstuk 3, God, onder ons. Achter in de kerk liggen nog voldoende van deze brochures. De laatste paar keer hebben we al wat nieuwe belangstellenden mogen begroeten. Dat was erg fijn! Graag tot woensdag 13 mei. llJi7. hU.l, ,'S

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1