Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl rr^v.r-. Jrg 47, nr. 18 1 mei 2009 O Heilige Maagd, verheven Koningin van de Vrede, verkrijg voor ons van uw Zoon de vrede die Hij als erfgave heeft gelaten aan zijn leerlingen. De wereld kent niet en kan niet geven die vrede, welke slechts woont in de zuivere, door de genade geheiligde harten. Geef dat ik deze vrede beware met God en mij zelf. Laat de vrede komen over de Kerk, over mijn familie, over mijn vrienden en over alle mensen. Verkrijg voor ons hier op aarde te leven in de vrede van de onschuld en eens te genieten de eeuwige vrede van de hemel. Amen. Zat. 2 mei. 19.15 u. 19.00 u. Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag, (Ouderenkoor) overleden ouders van Dijck-Driessen; Overleden familie Bovée-Cuypers; Wim Swinkels vanwege de trouwdag; Mathias van Asten en echtgenote Petronella Pouwels; Overleden ouders Geurts-Peeters (Pater Tulpstraat) voor Riek Geurts-van Tiel en Annemie Geurts-Bakker; Harrie en Mia Philipsen-Nijssen; Wim en Coba Jenneskens-Poels vanwege hun verjaardag; Overleden ouders Swinkels-Jeuken en voor Josje; Overleden ouders Tonnaer-Franssen DODENHERDENKING DAG VAN DE BEVRIJDING Pastoor Spreeuwenberg en overleden familie Spreeuwenberg-Verlinden; Gerard Fleurkens en voor de overleden familie Fleurkens-van Staveren 19.15 u. Luc Peters - Tom Jenniskens 19.00 u. Kevin van Hoof - Ward Stiphout DODENHERDENKING. Maandag 4 mei vindt om 19.00u. in de parochiekerk, de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. We staan even stil, en herdenken, de inwoners van destijds de parochie Ysselsteyn. De mensen die door oorlogsgeweld, of na de oorlog tengevolge van oorlogsmaterieel, om het leven zijn gekomen. Voor deze viering zijn speciaal nabestaanden en familieleden uitgenodigd. Na de viering in de kerk, zal er een krans gelegd worden bij het oorlogsmonument en zal de Last Post gespeeld worden. De speciale genodigden zullen elkaar hierna nog in zaal Roelanzia ontmoeten. Alle inwoners zijn voor deze viering natuurlijk van harte uitgenodigd. We herdenken, gedenken om niet te vergeten. Het comité: Wim Claessens, Harrie Fleurkens, Jo Seuren - Bos, Jo Koonings - Litjens, Sieb Nijssen en Mia Michels - Huys, hoopt, dat veel inwoners aanwezig zullen zijn. Voor de viering zal ook de klok geluid worden. Het bedrag mbt. de opbrengst voor de Vastenactie behoeft een kleine correctie.Het vermeldde bedrag was het netto bedrag wat aan de Vastenactie wordt overgemaakt. Het bruto bedrag was: 1785,12. Ons excuus voor deze vergissing! Van de parochie Meimaand - is de Mariamaand Ma. 4 mei Di. 5 mei 19.00 u. Misintenties van 2 mei t/m 8 mei Opbrengst Vastenactie: Rectificatie!!!!

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1