iJEU-de-Boulesver"De Piëlboulers" Op Dinsdag 12 MEI zullen we het "lentetournooi "houden op de buitenbaan op het Lovinckplein. Het tournooi zal een dublet-tournooi zijn, d.w.z. opgave van twee personen tegen 2 personen waarbij men speelt per duo. Het speelschema wordt bij loting vastgesteld en dan wordt gespeeld in een tevoren bepaald wedstrijdschema. Graag opgave VOOR ZATERDAG 2 MEI bij de contactpersoon van iedere groep. Bij een erg grote deelname zal het noodzakelijk zijn om evenals in januari het tournooi te splitsen in een middag- en een avondgroep maar we proberen zoveel mogelijk om er EEN tournooi van te maken, waarbij we beginnen om 17.00 uur en het zal dan wel duren tot ongeveer 22.00 uur. Dus... GEEF JE UITERLIJK 2 MEI OP BIJ UW CONTACTPERSOON. Basisschool 'St-Oda' - Oudervereniging s« oSa "N \c Heilige Communie Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het welslagen van de le Heilige Communie op zondag 19 april jl. Met name bedankt aan muziekvereniging De Peelklank, de verkeersregelaars. het kinderkoortje. Kapelaan Crasbom en de speciale postbodes Wim Claessens en Tonnie Swinkels. Mede dankzij jullie was het een geweldige dag. Communicanten 2009 en team le H. Communie Koni ngi nn edagspelen Op 24 april a.s. zijn er weer de traditionele Koninginnedagspelen. De groepen 6 t/m 8 spelen werpbal en voor de groepen 1 t/m 5 worden kinderspelen georganiseerd (de groepen 1 t/m 4 komen deze vrijdagmiddag dus ook naar school). Deze spelen vinden plaats op het sportpark "De Vlies". Na afloop kunnen de kinderen zelfstandig naar huis gaan of afgehaald worden. De lessen zullen \s morgens voor alle groepen om 11.30 uur afgelopen zijn. Er is geen overblijven. Natuurlijk zijn ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden die middag van harte uitgenodigd om te komen kijken. Het tijdschema ziet er als volgt uit: 13.00 uur: bijeenkomst kinderen op school; 13.10 uur: vertrek kinderen onder begeleiding van de groepsleerkrachten naar het sportpark; 13.15 uur: aankomst op het sportpark en zingen van het Wilhelmus, onthulling nieuwe shirts en nieuwe vlag van de school, waarna de kinderen zich per groep verzamelen bij het betreffende spel; groep 1 bij spel 1 etc.; 13.30 uur: start Koninginnespelen en werpbal; 15.30 uur: einde spelen en werpbal; uitreiking herinnering/traktatie. Er is een kraam op het sportpark, waar koffie, limonade, koek e.d. te koop zijn. Bij uitermate slecht weer zal de middag geen doorgang vinden. De kinderen komen dan gewoon naar school, ook groep 1 t/m 4. We hopen dat het een gezellige middag wordt en dat het weer ons niet in de steek laat. Na de spelen hebben de kinderen vakantie t/m 3 mei. We wensen iedereen een fijne week. Kledinginzameling Op donderdag 23 april en vrijdag 24 april kunt u weer kleding inleveren bij de basisschool. Wij danken u voor uw medewerking aan deze actie. f Ysselïttryri

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 6