Zondag 26 april organiseert gemengd koor 'Vivace' een grandioze Snuffelmarkt in de 'Smelehof Aanvang markt 10.30u 14.00u Aanvang veiling 11.30u Ook dit jaar is het aanbod op onze 'Snuffelmarkt' weer groot, en voor 'elk wat wils'. Voor een prikje kunt u weer de mooiste spulletjes kopen. Een bezoekje is dan ook beslist de moeite waard! Zaterdag 25 april kunt u nog spullen brengen bij de 'Smelehof, van lO.OOu. tot 12.00u. ingang op de Vijverhof Graag tot ziens op zondag 26 april KBO, afdeling Ysselsteyn/Vredepeel KBO XQt FIETSEN. Op woensdag 29 april houden we een fietstocht. Vertrek om 13.30 uur vanaf de kerk. OUDERENKOOR. Het ouderenkoor luistert dinsdag 28 april om 14.00 uur de H. Mis op voor het Gouden Paar Frie en Nel Pijnenborg. Ze zingt de "Fatima-mis"en de liederen 48-16-57- 27b-30-l3-56-62 en 33. VOLKSDANSEN/GYMNASTIEK. Dinsdag 28 april begint het volksdansen 's morgens om 9.30 uur tot 10.15 uur. Daarna koffie en om 10.30 uur gymnastiek. Dit i.v.m. het 50-jarig huwelijk van Frie en Nel Pijnenborg. Houd u hier rekening mee s.v.p. KINDERRHULP. Deze actie heeft in Ysselsteyn 1043,37 en in Vredepeel 179,60 opgebracht, waarvoor Onze hartelijke dank namens de organisatie. GROENONDERHOUD. Op dinsdag 28 april is er om 9.00 uur groenonderhoud in ons dorp. DAGTOCHT. Maandag 27 april gaan we naar het Europese Parlement in Brussel. Het dagprogramma is als volgt: 08.00 uur: vertrek vanaf de kerk. 11.00-11.15 uur: Ontvangst met koffie en thee. 13.00-14.15 uur: Lunch in het bezoekersrestaurant 11.15 - 12.15 uur: Gesprek met Ria Oomen-Ruijten. 14.30 - 17.30 uur: Rondl. door Brussel o.l.v. een gids 12.15 - 13.00 uur: Rondleiding en bezoek publieke tribune. 20.00 uur: Diner in Zaal Roelanzia. Aandachtspunten: 1Vergeet niet je paspoort mee te nemen. 2. Het is aan te bevelen wat brood mee te nemen vanwege de late lunch- en dinertijd. We stoppen niet op de heen- en terugreis i.v.m het risico van eventuele files. 3. Voor het thuisfront vermelden we hier het telefoonnummer bij spoedgevallen: 06-12558374 4. De totale kosten zijn 35,00 per persoon (incl. lunch en diner). De kosten tijdens de reis te voldoen (liefst met gepast geld 5. Ria Oomen-Ruijten staat op de kandidatenlijst voor het CDA v.w.b. de verkiezingen voor het Europese Parlement op 4 juni a.s.. BILJARTEN. Roelanzia-tocrnooi. Op donderdag 16 april werden de halve finales tussen de groepswinnaars Harrie Claessens en Jan Janssen en daarna tussen Wim Claessens en Huub Koonings gespeeld. Huub Koonings en Jan Janssen wisten de finale te bereiken. Na een spannende partij werd Jan Janssen winnaar van de gloednieuwe Wisselrofee, die door Mia Rongen-Bos werd uitgereikt. Proficiat, Jan Thijs Litjens wist de H%GM-prijs te winnen. Proficiat, Thijs KBO-Ouderenadviscring: Informatie en advies over Wonen/Welzijn/Zorg/Financiële regelingen. Bel uw ouderenadviseur, tel.: 548015. Spreuk van de Week: "Een spiegel spreekt de waarheid zonder iets te zeggen

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 3