Ysselsteyns Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 17 24 april 2009 Van de parochie O Lucas 24, 35-48 Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze Hem hadden herkend bij het breken van het brood. Terwijl zij dit aan het vertellen waren, stond Hij opeens in hun midden. 'Vrede!' zei Hij tegen hen. In hun opwinding en hun schrik dachten ze dat ze een geest zagen. 'Waarom zijn jullie zo in de war?' vroeg Hij. 'Waarom die twijfel in je hart? Bekijk mijn handen en mijn voeten maar, Ik ben het zelf. Betast Me en je zult het zien. Een geest heeft immers vlees noch been, zoals jullie zien dat Ik heb.' Nadat Hij dat gezegd had, liet Hij hun zijn handen en voeten zien. Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven, en verbaasd waren, vroeg Hij hun: 'Hebben jullie hier iets te eten?' Ze gaven Hem een stukje gebakken vis. Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren. Hij zei: 'Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was: alles wat er in de Wet van Mozes en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat, moet in vervulling gaan.' Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen. Hij zei: 'Er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem. -^.at. 25 apr. 19.15 u. Di. 28 apr. Misdienaars: 14.00 u. 19.00 u. Zaterdag, Dinsdag, Misinteaties van 25 april t/m lmei (Vivace) overleden ouders van Vegchel - Verheijen; Uit Dankbaarheid (M); Jan Hendrix en overleden familie; Piet Swinkels en kleinkind Mara; Jaardienst Frans Swinkels; Martien Couwenberg vanwege zijn verjaardag en voor de overleden familie; An en Jeu van de Ven - Winnen; Annie Claessens - Lemmen (namens de buurt) H. Mis t.g.v. het 50 jarig huwelijk van Fri en Nel Pijnenborg - Timmermans Wilhelmus Bollen, echtgenote Hendrina en dochter Maria; Jaardienst Grad en Lies Fleurkens; Jaardienst Antoon van Empel 19.15 u. Kevin Baltissen - Ron Peters 14.00 u. Stef Lemmens - Sven Knapen 19.00 u. Job Swinkels - Marijn Claessens Op maandag 4 mei zal er om 19.00 uur in onze kerk de Dodenherdenking plaatsvinden. VASTENACTIE 2009 De opbrengst voor de Vastenactie, KENIA, heeft tijdens de week van de Goede Doelen het mooie bedrag van 1.753,79 opgebracht. Namens de mensen in Kenia: HARTELIJK DANK!!!!!!!!!

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1