Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 16 17 april 2009 Van de parochie Johannes 20,19-31 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede!' Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. 'Vrede', zei Jezus nogmaals. 'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.' Na deze woorden ademde Hij over hen. 'Ontvang de heilige Geest', zei Hij. 'Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.' Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was er niet bij toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: 'We hebben de Heer gezien.' Maar hij zei: 'Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin; ik wil ze met mijn vingers voelen. Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen. Anders geloof ik niet.' Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen, en nu was Tomas erbij. Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede!' Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas: 'Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger. En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.' Hierop zei Tomas: 'Mijn Heer! Mijn God!' Jezus zei: 'Omdat je Me gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.' ^Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam. Zat. 18apr. 19.15 u. Zon. 19apr. 10.30 u. Di. Woe. 21 apr. 22 apr. Misdienaars: 19.00 u. 14.00 u. Zaterdag, Zondag, Dinsdag, Woensdag, Misintenties van 18 april t/m 24 april (Enjoy Together) Teng Classens en Marie Classens - Gooren; Frans Claessens; Jaardienst Gertruda, Elisabeth en Christina Mulders; Jaardienst Wim Koonings; Jep en Anna Hendrix - van den Heuvel In deze H. Mis ontvangen de kinderen van groep 4 hun Eerste H. Communie voor alle communicantjes en hun ouders; voor Opa van de Weijer; Voor Gijs Linders het broertje van Evi en haar beide opa's voor het welzijn van onze parochiegemeenschap H. Mis t.g.v. het 50 jarig huwelijk van Toon en Mia Tielen - Houben 19.15 u. Luc Peters - Stef Lemmens 10.30 u. Stef Lemmens - Kevin Baltissen - Ron en Luc Peters Ward Stiphout - Sven Knapen 19.00 u. Marijn Claessens - Tom Jenniskens 14.00 u. Kevin van Hoof - Ward Stiphout hli.h j J ,.,>*7.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1