Ysselsteyms Nieuws» Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 15 10 april 2009 Johannes 20, 1-9 Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald. IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. 'Ze hebben de Heer uit het graf gehaald', zei ze. 'Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!' Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan. Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof. Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan. Van de parochie Misintenties van 11 april t/m 17 april Zat. 11 apr. 20.00 u. Zon. 12 apr. 9.30 u. Di. 14 apr. 19.00 u. Misdienaars: Zaterdag, Zondag Dinsdag, (Vivace) Gezamenlijke Paaswake met het gehele cluster Overleden ouders Willems - Spreeuwenberg en kinderen; Jan en Net Janssen en overleden familie Janssen - van Gompel; Toon Arts vanwege zijn verjaardag; Giel Trommelen en overleden familie (Vivace) Hoogfeest van Pasen Overleden familie Lemmens - Poels; Jan van Gassel; uit dankbaarheid; Jaardienst Wiel Hubers; Marlidi Bastiaansen vanwege haar verjaardag Gerard Fleurkens vanwege zijn veijaardag en voor de overleden familie Fleurkens - van Staveren; Gerardus van den Munckhof en voor zijn echtgenote Bemardina 20.00 u. Alle misdienaars om 19.00 u. in de sacristie aanwezig zijn 9.30 u. Alle misdienaars 19.00 u. Ron Peters - Job Swinkels BIJBELGROEP a.s. woensdag 15 april 20.00 uur in de multifunctionele ruimte bij de kerk. Bij deze bijeenkomsten is iedereen welkom, die samen met anderen van gedachten wil wisselen over ons geloof. De komende tijd gaan we aan de hand van de brochure:'WELKOM THUIS, Katholieken, wat geloven ze', met elkaar in gesprek. We behandelen komende woensdag, hoofdstuk 2, Jezus, God die nabij komt. Achter in de kerk liggen nog voldoende van deze brochures. De laatste paar keer hebben we al wat nieuwe belangstellenden mogen begroeten. Dat was erg fijn! Graag tot woensdag 15 april.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1