Nieuws- Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 13 27 maart 2009 Van de parochie 5' zondag van de Veertigdagentijd: Jezus wil jou nieuw leven geven. Het evangelie gaat over de graankorrel die eerst in de aarde valt en afsterft, voordat hij vrucht kan dragen. Ook Jezus zal eerst sterven om door de dood heen aan ons het nieuwe leven te geven. Hij zal weer opstaan uit de dood. Vasten is bezinning, stilstaan bij jezelf. Vasten is bewustzijn, niets gebeurt vanzelf Vasten is ontdekken, niemand is ooit klaar. Vasten is volharden, al is het nog zo zwaar. Vasten is vertrouwen, als je geen licht meer ziet. Vasten is geloven. God vergeet ons niet. Misintenties van 28 maart t/m 2 april Zat. 28mrt. 19.15 u. Zon. 29 mrt. i. 31 mrt. 13.30 u. 18.10 u. Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag, (Ouderenkoor) ouders van Dijck - Wismans; Ouders Verheijen - Versteegen en Jan Giliam; Moe Willems - Lemmen vanwege haar verjaardag en voor Va; Nellie Claessens - van Heuven (uit Canada), en voor Frans en Marie van Heuven - Claessens (uit Nieuw Zeeland); Wiel van den Heuvel, Toon Lemmens en ouders Lemmens - Poels; Jaardienst Jan Dobbe en voor de overleden familie Dobbe - van der Geest Doopviering van Romain Schepers AANBIDDING VAN HET ALLERHEILIGSTE, aansluitend om 19.00 uur een H. Mis Jaardienst Piet Litjens 19.15 u. Stef Lemmens - Job Swinkels 18.10 u. Kevin Baltissen - Luc Peters Vastenactie. Dit jaar voor Kenia, zoals we vorige keer bekend maakten. Het tweede project richt zich op scholing. Van alle volwassenen in dit gebied is de helft analfabeet. De meeste vrouwen kunnen helemaal niet lezen of schrijven. Een derde van de kinderen kan niet naar de lagere school. Maar heel weinig jongeren kunnen naar een middelbare school, voor een beroepsopleiding. De ouders streven daarom naar betere onderwijsvoorzieningen. Ze hebben echter nauwelijks het geld om de kinderen na de basisschool nog verder te laten leren. Het bisdom Lodwar heeft daarom een fonds opgericht om kinderen een studiebeurs te geven. Er is meer geld nodig, zodat ook meer kinderen een studiebeurs krijgen, en zo een goede beroepsopleiding kunnen volgen. In de week van DE GOEDE DOELEN, wordt hiervoor een bijdrage gevraagd. (wordt vervolgd)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1