Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 12 20 maart 2009 Van de parochie Misintenties van 21 maart t/m 27 maart Zat. 21 mrt. 19.15 u. (Vivace) Jaardienst ouders Keijsers-Smeets;Wim Arts vanwege zijn verjaardag; Wim Swinkels en overleden familie; Adrianus en Gijs Broeders; Johan Vogels vanwege zijn verjaardag en voor de overleden familie; jaardienst Jan en Net Janssen en de overleden familie Janssen-van Compel; ouders Vollenberg - Aerts en voor de overleden familie; Frans Bouwmeister vanwege zijn verjaardag; ouders Pouwels-Voesten en voor de overleden familie; ouders Sjang en Anna Classens-Baten; Lies Koonings-Veron vanwege haar verjaardag en voor haar man Piet Di. 24 mrt. 18.10 u. AANBIDDING VAN HET ALLERHEILIGSTE, aansluitend om 19.00 uur een H.Mis jaardienst Martinus Arts en echtgenote Maria Janssen; overleden familie Wilmsen-Verheijen Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Kevin van Hoof - Sven Knapen Dinsdag, 18.10 u. Marijn Claessens - Tom Jenniskens BIJBELGROEP. iUS. woensdag 25 maart 20.00 u. in de multifunctionele ruimte bij de kerk. .j deze bijeenkomsten is iedereen welkom, die samen met anderen van gedachten wil wisselen over ons geloof. De komende tijd gaan we aan de hand van de brochure:'WELKOM THUIS, Katholieken, wat geloven ze', met elkaar in gesprek. We behandelen hoofdstuk 1en evt. een gedeelte van hoofdstuk 2. Achter in de kerk liggen nog voldoende van deze brochures. De laatste paar keer hebben we al wat nieuwe belangstellenden mogen begroeten. Dat was erg fijn! Graag tot woensdag 26 maart! De Vastenactie 2009 gaat over omgang tussen mensen en volken, die uitgaat van verdraagzaamheid en van respect voor ieders eigenheid en anders-zijn. Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijk-waardig. Vastenactie laat mensen tot zijn recht komen, ongeacht hun huidskleur, geloof, cultuur, omstandigheden waarin men leeft. Dit jaar steunen wij, d.m.v. de GOEDE DOELEN, projecten in Kenia, in het bisdom Lodwar. Het ontbreekt de mensen daar aan voldoende voedsel, onveilig drinkwater, waardoor er veel ziekte, ondervoeding en kindersterfte is. Er is geen industrie en er zijn weinig mogelijkheden voor akker- en tuinbouw. Het bisdom houdt zich al jaren bezig met uiteenlopende ontwikkelingsprogramma's, op het gebied van educatie, werkgelegenheid, watervoorziening en medische zorg. Waardoor er uiteindelijk een vreedzame en gestructureerde samenleving komt. Om dit te kunnen bereiken wordt de nadruk gelegd op scholing, watervoorzieningen enz. Het eerste project richt zich op de ouderen. Zij worden nl. het hardste getroffen. Daarom is men begonnen met het opzetten van mobiele klinieken, voor de medische verzorging. Ook worden er voor deze mensen solide hutten gebouwd en worden de reeds bestaande opgeknapt. Voor de H. Mis van a.s. zaterdag 21 maart om 19.00 uur zal er extra aandacht aan Kenia geschonken worden, (wordt vervolgd) liïvliJi7. hll.lt

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1