Ysselsteyn an Soest Fysiotherapie Fitness Mix-ClubkampioenschappenjOO^ Van 23.3.2009 t/m 29.3.2009 vinden de jaarlijkse Mix - Clubkampioenschappen plaats. Je kunt je hiervoor opgeven met een vaste partner tot 15.3.2009 op onze internetsite www.tvvsselsteyn.nl of middels inschrijfkaart in het clubgebouw. De wedstrijdleiding heeft Leon Nijssen, 0478-545013. We spelen in de sterktes 5/6, 7, 8, 9 in poules van 4 dubbels (of het aantal inschrijvingen maakt een andere indeling noodzakelijk). Bij de stand van 1-1 in sets beslist een tie-break tot 10. Vanaf de halve finale wordt om twee gewonnen sets gespeeld. Het toernooi wordt in een week gespeeld en er mogen maar 2 verhinderingen (dagen) per dubbel worden opgegeven. In het finale weekend mogen geen verhinderingen worden opgegeven. Waar het reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding. Bij inschrijving wordt je geacht het reglement te accepteren. Piet Litjens Toernooi 2009 Op zondag 5 april 2009 is het weer zo ver, we spelen het jaarlijkse Piet Litjens Toernooi. Het Piet Litjens toernooi is een dagtoernooi en geschikt voor alle speelsterktes (dus ook voor beginnende tennissers), waar het plezier aan de sport en de gezelligheid voorop staat, geheel volgens de gedachte en ter herinnering van medeoprichter en erelid Piet Litjens. Wij spelen in poules van 4 personen van gelijkwaardige speelsterkte. Als de opgave het noodzakelijk maakt, kunnen ook gemengde poules ingedeeld worden. De speeltijden richten zich naar het aantal spelers, dat zich heeft opgegeven. Er bestaat de mogelijkheid om als verhindering op te geven niet voor de middag (voor 13.30 uur) of niet na de middag (na 13.30 uur). Het inschrijfgeld bedraagt 2 - Euro en is voor aanvang van de eerste wedstrijd te voldoen bij de wedstrijdleiding. De inschrijving sluit op 29 maart 24.00 uur. U wordt verzocht om zo veel mogelijk per e-mail in te schrijven onder: ktvoiqt@wanadoo.nl Voor de leden welke niet over internet beschikken liggen in het clubgebouw inschrijfkaarten, welke u in de brievenbus in de kantine kunt inleveren Voor vragen kunt u bellen met Kalle Voigt, 0478-545008 Bestuurswisselingen TV Ysselsteyn: Twan de Wit neemt na 18 jaar afscheid als voorzitter Op vrijdag 6 maart jl. werd de jaarvergadering gehouden van TVY. De vergadering werd extra druk bezocht omdat de voorzitter, Twan de Wit, afscheid nam van het bestuur. Twan is 18 jaar voorzitter geweest van TVY en heeft in zijn functie erg veel werk verzet voor de vereniging. Het bestuur en de leden gaven blijk van hun waardering door aan Twan het erevoorzitterschap te verlenen. De voorzittershamer werd overgenomen door Twan Wilmsen. Twan Wilmsen gaf in de vergadering duidelijk te kennen dat hij wel even had moeten nadenken voordat hij ja zei op de vraag of hij voorzitter wilde worden van deze club Het waren uiteindelijk niet de prachtige banen en het schitte rende clubgebouw die de doorslag gaven. Het was de clubgeest van TVY. de onderlinge verbondenheid van de leden en het vele werk dat belangeloos door iedereen geleverd wordt dat hem deed besluiten om ja te zeggen. Aan hem de uitdaging om de saamhorigheid te bewaren. Ook aftredend waren de bestuursleden Paul Litjens en Irene Peeters, beiden hebben zich jaren ingezet voor de jeugd van TVY en hiermee samen met de commissie goede resultaten geboekt. Annelies Rops volgt Paul op als voorzitter van de jeugdcommissie, Truus Philipsen neemt het secretariaat over van Irene. Wij wensen de nieuwe bestuursleden heel veel succes. Het werd een prachtige ledenvergadering, waarbij nog eens sterk de nadruk werd gelegd op hoe het allemaal begonnen was. De vereniging bestaat dit jaar namelijk 30 jaar 21 MAART 2009: 30 JAAR TV YSSELSTEYN Dit wordt groots gevierd op zaterdag 21 maart, 's Middags wordt begonnen met een tennisclinic voor de jeugdleden De clinic vindt plaats onder leiding van tennisschool Maascourt. De jeugd kan mooie prijzen winnen en als klap op de vuurpijl kan ieder jeugdlid zoveel frietjes en snacks eten als ze willen, 's Avonds wordt het feest voortgezet om 20 00 uur met de officiële opening van de nieuwe Advantage Red Court banen. De banen worden geopend door een tennispartij tussen de oud-voorzitter Twan de Wit, de huidige voorzitter Twan Wilmsen en de scheidsrechter is dhr. Patrick van den Broeck, wethouder van de gemeente Venray Zo is men verzekerd van een eerlijke arbitrage. Het feest wordt opgeluisterd door het muzikale duo B&B en door Don Mulders. Zij zullen met hun geweldige muziek zorgen voor een avondvullend live concert. Ook voor de volwassenen zal er later op de avond een lekker frietje met snacks zijn. Aanmelden voor de feestdag kan nog steeds bij m.heetkamp@home.nl Tennisvesten met jubileumlogo vinden gretig aftrek I Wilt u ook nog zo'n prachtig vest met jubileumlogo? De verkopen lopen volop en dat worden er nog veel meer als we de geluiden horen. Bestellen en passen van een dames-, heren- of kindervest kan nog steeds in de kantine van TVY, tijdens openingstijden. Dit is de komende weken nog tijdens de wintercompetitie op woensdagavond en donderdagavond en op zondagmorgen. Een vest kost 22 euro In de kantine liggen bestelformulieren en machtigingen. Grijp die kans en bestel zo'n uniek jubileumvest! Hebt u vragen over de vesten. Monique (542065) of Mariélle (541911 De jubileumcommissie: Math Heetkamp, Mart de Wit, Monique Strijbos en Marielle van Meijel Obligatietrekking Tijdens onze jaarvergadering heeft de obligatietrekking plaatsgevonden. Alle obligaties met eindcijfer 8 kunnen worden ingeleverd bij Gerard Spreeuwenberg, Kerkweg 30, telefoon 542069.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 8