Dorpsraad CYsselsteyn YSSELSTEYNS NIEUWSBLAD. Jaarbijdrage KBO, afdeling Ysselsteyn/Vredepecl KIENEN. Woensdag 18 maart is erom 13.30 uur kienen in de Smelehof. OUDERENKOOR. Het koor luistert zondag 15 maart om 10.30 uur de H. Mis op in Beukenrode. We zingen de "Fatima-mis" en de liederen 69-27a-57-26-30-l3-17 en 82 We vertrekken om 10.00 uur bij de kerk (in tenue BILJARTEN. Grubbenvorst 2-Ysselsteyn 1 9-0 Ysselsteyn 4-Meterik 2 2-7 Grubbenvorst 4-Ysselsteyn 2 4-5 Ysselsteyn 5-Gasthoes 2 3-6 Ysselsteyn 3-U.V.B. 2 4-5 Ysselsteyn 6-Leunen 5 7-2 Ostenriekske 2-Ysselsteyn 6 7-2 KBO-Ouderenadvisering: Informatie en advies over Wonen/Welzijn/Zorg/Financiële regelingen. Bei uw ouderenadviseur, tel.: 548015. Spreuk van de Week:"/f/.s de hemel betrokken is, moet het goede humeur de zon vervangen" Mededeling Dorpsraad: "Werkzaamheden Litsenbergweg" Van de Gem. Venray hebben wij bericht ontvangen dat de riolering van de Litsenbergweg vernieuwd wordt. De werkzaamheden starten in de week van 16 maart en nemen 3 tot 4 weken in beslag. De Ysselsteynseweg wordt de 1sle week (kruispunt Ysselsteynseweg Litsenbergweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Wij vragen begrip voor het ongemak! Inlichtingen Gem Venray 523777 Dorpsraad Ysselsteyn Het lukt ons ieder jaar met hulp van U allen, onze adverteerders en onze grote sponsoren, met name Boerenbond Ysselsteyn .om de uitgave van ons wekelijks nieuwsblad, het Y.N.B. mogelijk te maken. Het is gebruikelijk om in februari./ maart om de jaarbijdrage van de inwoners te vragen. Ook nu willen we weer om uw jaarbijdrage vragen. De jaarbijdrage is gelijk met die van vorig jaar. Daarom zien we graag als bijdrage EURO 9,00 per bezorgadres tegemoet. Wel is door de redactieraad besloten om de reservering voor nieuwe machines te waarborgen voor de volgende jaren de jaarbijdrage met 1,00 te verhogen, maar dat is pas voor het jaar 2010. Dit jaar blijft het dus nog 9,00. Deze bijdrage is bij degenen die daartoe een machtiging verstrekten een dezer dagen van de rekening afgeboekt. Degenen die GEEN machting verleenden willen we vragen om deze bijdrage ad Euro 9,- over te boeken op de bankrek.nr. 1593.90.125 bij de Rabobank t.n.v. Ysselsteyns Nieuwsblad. Nog liever zouden wij hebben dat ook zij een machtiging tot jaarlijkse afboeking ge\v.n. Machtigingsformulieren kunt U hiervoor bij uw bank verkrijgen maar om het U gemakkelijk te maken, hebben we degenen die nog geen machtiging tot jaarlijkse afboeking hebben gegeven een dezer dagen een brief toegezonden. Daarin zal alles nog even worden verduidelijkt. Allen bij voorbaat dank voor de bijdrage. Lijst helpende ouders groep 1 Maart 3-3 Sanne Bruynseels 5-3 Pleun Hendriks 10-3 Marit Martens 17-3 Lisanne Lijten 24-3 Tijn Vergeldt 31-3 Siem Teunissen april 7-4 Daan Janssen 14-4 Lonneke en Julia Vriens 16-4 geen psz ivm studiemiddag 21-4 Mike Kuenen 23-4 Luc Gevers KBO Maart 13-3 20-3 27-3 groep 2 6-3 Veronique van Dijck Kevin Vanderheijden Maks Kurek Martij n Kol 3-4 Stan Verhoeven 10-4 Jorg Smits 17-4 Daan Jenniskens 24-4 Tara Backus PluUfipwIiool

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 4