Herberg de Peel Halfvastenbal dinsdags 10.15 uur- 13.15 uur Lovinckplein Vishandel E. Camps Oostrum lT: 06-22 41 07 32 Op zaterdag 21 maart presenteert het jaarlijks terugkerende Het feest zal om 21 .OOuur losbarsten met Prins Pinteman Martien en de 2 stupid DJ's. Tijdens deze avond zal aan jullie de nieuwe Prins Pinteman van 2009 voorgesteld worden. Kom allemaal verkleed. Zorg datje erbij bent! Noteer alvast in ie agenda: Op zaterdag 18 april presenteren wij voor u de Sparks m /'•v'

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 14