Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 11 13 maart 2009 Van de parochie Johannes 2, 13-25 Afbraak van de tempel Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen. Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver. En tegen de duivenverkopers zei Hij; 'Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!' Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat; De ijver voor uw huis zal Mij verteren. De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag; 'Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?' Jezus gaf hun ten antwoord: 'Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!' Daarop zeiden de Joden: 'Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd, en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?' Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was. Toen Hij verrezen was uit de dood beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had, en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam bij het zien van de tekenen die Hij verrichtte. Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen, omdat Hij ze allemaal kende: niemand hoefde Hem over de mens iets te leren, Hij wist zelf wel wat men aan een mens had. Misintenties van 14 maart t/m 20 maart Zat. 14 mrt. 19.15 u. Zon. 15 mrt. ll.OOu. Di. 17 mrt. 18.10 u. Misdienaars: Zaterdag, Zondag, Dinsdag, (Enjoy Together) Josephine Sanders - van Otterdijk vanwege haar veijaardag; Jaardienst Hendricus van de Ven, echtgenote Maria Verheijen en voor Theo en Drina van de Ven; Jaardienst Wim in 't Hulst en voor zijn zoon Tjeu; voor een zieke; Petran Fleurkens en echtgenote Fien Fleurkens - Zanders Jaardienst Frank van de Pas Herdenkingsdienst voor Emile Vanderheijden. Deze wordt georganiseerd en opgeluisterd door Schutterij St.Sebastianus uit Mechelen. De dienst zal worden voorgegaan door Pastoor Jan Jansen uit Epen. Ook u bent van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. AANBIDDING VAN HET ALLERHEILIGSTE, aansluitend om 19.00 uur een H.Mis Jaardienst Ria Koonings - Zanders 19.15 u. Stef Lemmens-Tom Jenniskens 11.00 u. Luc Peters - Job Swinkels 18.10 u. Kevin Baltissen - Marijn Claessens Op woensdag 18 maart a.s. om 20.00 uur zal er een Parochievergadering worden gehouden in de café van het Gemeenschapshuis "De Smelehof'. Wij hopen u daar te mogen begroeten. "De Kerk van Nu en voor de Toekomst

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1