Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 10 6 maart 2009 Op woensdag 18 maart a.s. om 20.00 uur zal er een Parochievergadering worden gehouden in het Gemeenschapshuis "De Smelehof Wij hopen u daar te mogen begroeten. "De Kerk van Nu en voor de Toekomst Van de parochie Marcus 9, 2-10 Jezus met Mozes en Elia Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, en zijn kleren werden schitterend wit, zoals geen bleker op aarde ze maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes, in gesprek met Jezus. Petrus zei daarop tegen Jezus: 'Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn; laten wij drie hutten maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.' Want hij wist niet wat hij moest zeggen; zo vol ontzag waren ze. Er kwam een wolk die hen overdekte, en er klonk een stem uit de wolk: 'Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.' Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer, alleen Jezus was bij hen. Terwijl ze van de berg afdaalden, bezwoer Hij hun niemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Dit woord grepen ze aan om onder elkaar te bespreken waarop dat 'uit de doden opstaan' sloeg. Misintenties van 7 maart t/m 13 maart Zat. 7 mrt. 19.15 u. Di. 10 mrt. 18.10 u. (Vivace) overleden ouders Geurts - Peeters; Pastoor Spreeuwenberg en overleden familie Spreeuwenberg-Verlinden; Jaardienst Frans Claessens, echtgenotes Wilhelmina en Gertruda Michels en voor de overleden familie; Geert en Nelly Deters vanwege hun verjaardag AANBIDDING VAN HET ALLERHEILIGSTE, aansluitend een H.Mis Pater Eelco Steneker en broer Joop; Jaardienst Grad Arts; Jaardienst ouders Vergeldt - Smeets; Jaardienst Jan Vogels en voor de overleden familie; ouders Swinkels-Claessens en overleden kinderen; Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag, 19.15 u. Martijn Claessens - Tom Jenniskens 18.10 u. Kevin van Hoof - Ron Peters !l»

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1