Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 9 27 februari 2009 ■teil Op woensdag 18 maart a.s. om 20.00 uur zal er een Parochievergadering worden gehouden in het Gemeenschapshuis De Smelehof Wij hopen u daar te mogen begroeten. "De Kerk van Nu en voor de Toekomst Van de parochie Marcus 1,12-15 De Geest dreef Hem weg, recht de woestijn in. Hij bleef in de woestijn, veertig dagen, op de proef gesteld door de satan. Hij was in gezelschap van de wilde dieren, en de engelen stonden Hem ten dienste. Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: 'De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.' Misintenties van 28 februari t/m 6 maart Zat. 28 febr. 19.15 u. Di. 3 mrt. 19.00 u. (Ouderenkoor) Toon Jaspers en Net Jaspers - Lenssen; Jaardienst Mien Claessens- Zanders en voor de overleden familie; Jaardienst Teng Pouwels en voor Antoon Pouwels en overleden familie; Jaardienst Piet Swinkels; Jaardienst Louis Arts; Jaardienst Thei Arts; Ouders Pouwels - Muijsers en voor de overleden familie; Jaardienst Marie Dirkx - Hendriks en voor haar echtgenoot Jeu; Jaardienst Jeu Kleuskens Jaardienst Petronella van Well - Thoonen, echtgenoot en zoon Gerrit; Overleden familie Wilmsen - Verheijen; Truus Spreeuwenberg - Philipsen en voor de overleden familie Spreeuwenberg en de overleden familie Philipsen Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag, 19.15 u. Ward Stiphout - Stef Lemmens 19.00 u. Kevin Baltissen - Sven Knapen

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1